Polski Związek Piłki Siatkowej

PZPS

Kontakt

Biuro PZPS:

ul.Puławska 383,02-801 Warszawa

Godziny pracy:

poniedziałek-piątek 8:00-16:00

Sekretariat

tel. 22 462 82 20

E-mail:

Nr konta

Bank Millennium 67 1160 2202 0000 0000 3524 0086Polski Związek Piłki Siatkowej, z siedzibą w Warszawie (02-801), przy ul. Puławskiej 383, wpisany do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS 0000062347, dla którego akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 527-22-01-494, REGON 000866372.