Polski Związek Piłki Siatkowej

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Polski Związek Piłki Siatkowej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej pzps.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2024-07-08.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-07-08.

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści

 • W części filmów nie ma napisów dla osób niesłyszących i Głuchych. Wszystkie filmy dodawane na naszej stronie planujemy dodać napisy do końca 2026 r.
 • Formularz kontaktowy nie ma etykiet tekstowych powiązanych z polami i może być problematyczny dla osób, które korzystają z czytnika ekranu. Możesz skontaktować się z nami, pisząc na adres e-mailowy lub dzwoniąc do nas. Dane teleadresowe są obok formularza kontaktowego.
 • Dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 2018 r. nie są dostępne. Nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów. Jeżeli potrzebujesz dostępu do nich, skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie, które z nich potrzebujesz i jak powinniśmy je dostosować.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2020-03-30.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2021-03-21.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Na tej stronie internetowej są problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Zgłoś to 
e-mailowo — support@pzps.pl.

W zgłoszeniu podaj:

 • swoje imię i nazwisko;
 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail);
 • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść; 
 • opis, na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością 

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 14 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki, poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści według Twojego zgłoszenia, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do Wojewódzkiego Przykładowego Urzędu. Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową, możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Do budynku prowadzą 2 wejścia od [nazwa ulicy] oznaczone literami A i B. Do obu wejść prowadzą schody. Przy schodach do wejścia A znajduje się podjazd dla wózków. Dla gości przeznaczone jest wejście A.
 2. Recepcja znajduje się po prawej stronie wejścia A. Dalsze przejście zabezpieczone jest bramkami, przez które może przejechać osoba na wózku.
 3. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. Do części korytarza prowadzą schody, które można pokonać za pomocą platformy przyschodowej. W budynku nie ma windy.
 4. Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze, na wprost klatki schodowej.
 5. Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
 6. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.
 7. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 8. W recepcji i w każdym innym miejscu można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online. Usługa jest dostępna w godzinach pracy urzędu. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych.

Aplikacje mobilne

Nie utrzymujemy aktualnie żadnej aplikacji mobilnej.

Informacje dodatkowe

Blisko połowa filmów umieszczonych w naszym serwisie ma tłumaczenie na polski język migowy (PJM). Staramy się je uwzględniać we wszystkich najważniejszych filmach.

Wszystkie informacje, które publikujemy w mediach społecznościowych, są dostępne cyfrowo i nie umieszczamy ich ponownie na tej stronie internetowej.

Ministerstwo Cyfryzacji zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu gov.pl/.

Data publikacji strony internetowej: 2019.08.05

Data ostatniej aktualizacji strony internetowej: 2021.01.20

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzą dwa wejścia:

 • wejście główne A – jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, w tym osób, które poruszają się na wózku inwalidzkim, osób niewidomych lub słabowidzących,
 • wejście B - nie jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową – można skorzystać z przenośnej platformy, którą obsługują pracownicy ochrony.

Do budynku można dojechać:

 • samodzielnie:
  • parking jest przed budynkiem, w strefie płatnego parkowania,
  • przed wejściem głównym A są dwa oznakowane miejsca postojowe, przeznaczone dla pojazdów osób z niepełnosprawnościami,
 • środkami komunikacji publicznej:
  • dojazd autobusem komunikacji miejskiej: przystanki Królewska 02, 03, 04, 08,
  • dojazd tramwajem: przystanek Królewska 06,
  • dojazd metrem: przystanek Metro Świętokrzyska.

W budynku zamontowano system TOTUPOINT, który ułatwia dostęp osobom niewidomym i słabowidzącym. System składa się z:

 • zamontowanych na budynku (nad drzwiami wejściowymi) znaczników, które emitują komunikat głosowy dostępny dla osób korzystających z systemu; komunikat ten zawiera informacje dla odwiedzających, takie jak:
  • opis wejścia do budynku,
  • informacja, gdzie jest recepcja,
  • informacja, gdzie jest okienko pocztowe;
 • aplikacji mobilnej – kiedy osoba korzystająca z aplikacji zbliża się do konkretnego miejsca, znacznik informuje ją sygnałem dźwiękowym, że dotarła na miejsce. Aplikacja daje także możliwość zapoznania się z informacją tekstową udostępnianą przez znacznik. Aplikacja jest bezpłatna – można ją pobrać w Google play lub App store. 

Przy wejściu głównym A jest podjazd dla wózków. Drzwi wejściowe do budynku są sterowane automatycznie, przystosowane do przejazdu wózka. W holu głównym znajduje się recepcja budynku i posterunek ochrony – możliwość udzielenia pomocy osobom z niepełnosprawnościami.

W budynku w holu A znajduje się winda dostosowana do wjazdu wózków, umozliwiająca osobom z niepełnosprawnością ruchową dostęp do wszystkich kondygnacji budynku.

Wejście do budynku, hol główny i klatki schodowe zostały specjalnie oznakowane, aby ułatwić poruszanie się osobom słabowidzącym.

W holu głównym A jest platforma przyschodowa, umożliwiająca osobom z niepełnosprawnością ruchową, które poruszają się na wózkach, dostęp do: sal konferencyjnych, szatni, pomieszczenia socjalnego i toalety dla osób niepełnosprawnych.

Toalety dla osób z niepełnosprawnością ruchową i poruszających się na wózku są się na każdym piętrze budynku.

Sale konferencyjne są przystosowane dla osób poruszających się na wózku.

Do budynku można wejść z psem asystującym, psem przewodnikiem lub osobą asystującą.

W Ministerstwie Cyfryzacji obowiązuje zasada, że pracownicy odbierają umówionych gości z recepcji osobiście.