SPONSORZY GŁÓWNI

Oficjalny Partner Serwisu

13 września 2022

Termin składania ofert upływa w dniu 16 września 2022 roku o godzinie 11.30, otwarcie nastąpi w piątek 16 września br. o godzinie 12.00.

W przypadku niedysponowania koszulakmi w kolorze wskazanym w ogłoszeniu, Wykonawca jest zobowiązany dołączyć próbkę materiału, kz którego będą wyprodukowane koszulki.