SPONSORZY GŁÓWNI

Oficjalny Partner Serwisu

19 sierpnia 2014

Prezydium Zarządu Polskiego Związku Piłki Siatkowej, w drodze uchwały, po rozpatrzeniu wniosku Pionu Sportu i Szkolenia zatwierdza listę wymagań i warunków, jakie musi spełnić trener/asysten trenera aby uzyskać od PZPS licencję trenerską:

  1. Licencję trenerską PZPS mogą otrzymać osoby, które posiadają tytuł zawodowy instruktora piłki siatkowej lub trenera piłki siatkowej.
  2. Do wniosku o wydanie licencji trenerskiej należy załączyć dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje.
  3. W przypadku wnioskodawcy, który jest obcokrajowcem wymagane jest przedłożenie kopii dyplomu wraz z jego tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.