SPONSORZY GŁÓWNI

Oficjalny Partner Serwisu

FG / FIVB, fot. FIVB, 16 lutego 2021

Zmiany w przepisach zatwierdzone przez Światowy Kongres FIVB

37. Światowy Kongres FIVB zatwierdził kilka proponowanych zmian w zasadach gry w siatkówkę i siatkówkę plażową, aby poprawić płynność i dynamikę gry.

Przewodniczący Komisji Sędziowskiej i Przepisów Gry FIVB przedstawił delegatom kongresu propozycje zmian w sobotę 6 lutego 2021 r. Propozycje zostały przyjęte przy 160 głosach za, trzech przeciw i jednym wstrzymującym się.

Wprowadzono zmiany do przepisu nr. 5 gry w piłkę siatkową, aby pozwolić libero być kapitanem drużyny lub gry. Komisja argumentowała, że ​​choć libero często opuszcza boisko, (podobnie jak w wielu przypadkach kapitan drużyny), nie ma powodu, aby libero nie mógł być kapitanem.

Zatwierdzono również zmianę przepisu nr 15.8 gry w siatkówkę, aby zapobiec sytuacji pozostawienia zespołu, który wyczerpał już sześć zmian, niekompletnym z powodu wykluczenia lub dyskwalifikacji zawodnika. W związku z tym drużyna będzie teraz mogła wprowadzić do gry zmiennika w przypadku wykluczenia lub dyskwalifikacji swojego zawodnika, niezależnie od liczby wykorzystanych już wcześniej  zmian.

W międzyczasie, zarówno w siatkówce, jak i siatkówce plażowej, poprawiony został przepis nr 9, a jego brzmienie dostosowane do istniejącej już interpretacji, pozwalającej drużynie na odzyskanie piłki nad stanowiskiem sekretarza zawodów nie tylko po własnej stronie boiska. Ta zmiana ma zapewnić jeszcze bardziej widowiskowe akcje, umożliwiając zawodnikom przeskakiwanie przez stanowisko, bez przeszkód ze strony wcześniejszej możliwej technicznej interpretacji przepisu nr 9.

Ponadto przepis nr 14.6 zarówno w siatkówce, jak i siatkówce plażowej został zmodyfikowany, umożliwiając jednoczesny kontakt z piłką blokującego i atakującego po stronie siatki atakującego, co wpłynie na poprawę płynności gry.

Zwykle oficjalne przepisy siatkówki i siatkówki plażowej FIVB wchodzą w życie po upływie trzech miesięcy od zatwierdzenia przez kongres. Jednak ze względu na przesunięcie Igrzysk Olimpijskich Tokio 2020, wdrażanie nowych przepisów przez FIVB rozpocznie się dopiero od 1 stycznia 2022 r.

Wymienione przykłady nie wyczerpują wszystkich zmian w oficjalnych przepisach. Pełną ich listę dotyczącą siatkówki można znaleźć tutaj, natomiast zmiany w przepisach siatkówki plażowej są opublikowane tu.