SPONSORZY GŁÓWNI

Oficjalny Partner Serwisu

Janusz Uznański - Rzecznik Polskiego Związku Piłki Siatkowej, 3 marca 2017

W piątek odbyło się posiedzenie Rady Fundacji Polska Siatkówka, podczas którego wyłoniono skład Rady Fundacji.

W piątek odbyło się posiedzenie Rady Fundacji Polska Siatkówka, podczas którego wyłoniono skład Rady Fundacji.

Waldemar Wspaniały otwierając posiedzenie Rady przypomniał historię Fundacji, która sięga roku 2004, jej statutowe cele oraz realizowane zadania. Dodał również, że fundacja odgrywa ważną rolę w tworzeniu trwałych fundamentów szeroko rozumianej Polskiej Siatkówki, a kolejne wyzwania stojące przed dyscypliną wymagają również coraz szerszego zaangażowania w obszarze społecznej odpowiedzialności. Tym potrzebom i oczekiwaniom ma sprostać nowy skład Rady Fundacji Polska Siatkówka.

W wyniku jednomyślnej decyzji nowym Przewodniczącym Rady Fundacji został Ryszard Czarnecki – Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego. –  Chciałem podziękować za wybór –  to mnie ogromne wyróżnienie. Piastując tak zaszczytną funkcję,  będę się starał poprzez swoje kontakty wspomagać  ludzi zasłużonych dla Polskiej Siatkówki, a którzy z różnych przyczyn, czasami niezależnych od nich znaleźli się potrzebie. Rozumiem takie sytuacje i wiem, że w sporcie, tak jak w życiu są sytuacje złożone, a fundacja  jest po to by  w miarę możliwości próbować je rozwiązywać – powiedział nowy Przewodniczący i dodał: – Bardzo cenię aspekt charytatywny w działalności fundacji – to dobrze świadczy o Polskiej Siatkówce, która pamięta i wspiera ludzi swojego środowiska, ludzi którym gorzej się powodzi w życiu.  Fundacja może być również skutecznym instrumentem wspierania dyscypliny, pozyskiwania środków na działania statutowe PZPS. Siatkówka jest okrętem flagowym, ale tak jak cały polski sport wymaga systemowego wsparcia i takich rozwiązań będziemy szukać.

Funkcję Wiceprzewodniczącego Rady nadal sprawować będzie Waldemar Wspaniały, były trener reprezentacji Polski, obecnie Szef Siatkarskich Ośrodków Szkolnych.

Andrzej Warych, asystent trenera Huberta Wagnera podczas MŚ 74’, obecnie konsultant PZPS pozostał Sekretarzem Rady.

W skład Rady Fundacji Polska Siatkówka wchodzą również: Jacek Kasprzyk – Prezes Zarządu PZPS i Sławowir Supa – Członek Zarządu PZPS.

Prezesem Zarządu Fundacji jest Tadeusz Sąsara, Prezes Honorowy Polskiego Związku Piłki Siatkowej, a Dyrektorem Agnieszka Cyran.

Podczas spotkania obecny był również Radosław Piesiewicz, Wiceprezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej, który poinformował Radę o stanie przygotowań do najważniejszego wydarzenia sportowego roku w Polsce – CEV Mistrzostw Europy w piłce siatkowej mężczyzn – EUROVOLLEY POLAND 2017.

Przypomnijmy:

Celem statutowym Fundacji Polska Siatkówka jest podejmowanie, wspieranie inicjatyw i działań sprzyjających rozwojowi piłki siatkowej, w tym stwarzanie materialnych warunków rozwoju piłki siatkowej, w szczególności poprzez:

  • upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
  • ustanawianie i finansowanie nagród oraz stypendiów dla podmiotów przyczyniających się w szczególny sposób do realizacji celów Fundacji;
  • wydawanie książek podręczników, czasopism i innych wydawnictw poświęconych piłce siatkowej, ze szczególnym uwzględnieniem pozycji kierowanych do młodzieży i kadry trenerskiej w piłce siatkowej, jak również wspieranie działalności wydawniczej w powyższym zakresie;
  • organizowanie i finansowanie meczów i turniejów piłki siatkowej;
  • wspomaganie działalności programowej klubów oraz terenowych organizacji, których celem jest popularyzacja piłki siatkowej;
  • organizowanie i finansowanie budów, remontów i wyposażenia obiektów przeznaczonych do gry w piłkę siatkową;
  • wspieranie, w tym także materialne, zawodników oraz ich rodzin, którzy w wyniku nieszczęśliwego wypadku stracili możliwość profesjonalnego uprawiania piłki siatkowej;
  • inicjowanie oraz wspieranie ruchów społecznych wokół celów Fundacji;

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

Dla realizacji swoich celów Fundacja gromadzi środki finansowe ze źródeł w sposób wskazany w statucie.

Więcej o Fundacji Polska Siatkówka: http://wp.fps-org.pl/