SPONSORZY GŁÓWNI

Oficjalny Partner Serwisu

1 sierpnia 2016

Z uwagi na wiele pytań i artykułów w mediach, Komisja Licencyjna PZPS informuje, że Proces licencyjny trwa.

Z uwagi na wiele pytań i artykułów w mediach, Komisja Licencyjna PZPS informuje, że proces licencyjny trwa.

Zgodne z Art.16 pkt.1 i 2  Regulaminu Wydawania Licencji Klubowych dla Drużyn Szczebla Centralnego PZPS. Jeżeli wniosek lub załączone do niego dokumenty zostały sformułowane nieprawidłowo lub zawierają braki formalne bądź merytoryczne nie pozwalające na końcowe rozpatrzenie sprawy, klub wzywany jest do uzupełnienia dokumentów.

Uzupełniony wniosek o którym mowa powyżej rozpatrywany jest na najbliższym posiedzeniu Komisji ds. Licencji. Informujemy,że najbliższe posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu 16 sierpnia 2016 roku.