SPONSORZY GŁÓWNI

Oficjalny Partner Serwisu

28 lipca 2010

W terminie 19-20 lipca br. w Warszawie odbyło się posiedzenie Komisji ds. wydawania licencji klubowych dla klubów mających prawo do uczestnictwa w rozgrywkach szczebla centralnego w sezonie 2010/2011.
 W posiedzeniu udział brali:
1.    Kamiński Janusz – przewodniczący komisji
2.    Bartelik Waldemar – członek komisji
3.    Bartkowiak Józef – członek komisji
4.    Jasiński Tadeusz – członek komisji
Komisja rozpatrzyła 84 wnioski o wydanie licencji klubowej. 
W wyniku weryfikacji złożonej dokumentacji przyznano 29 licencji klubowych na udział w rozgrywkach w sezonie 2010/2011.
 55 Klubów zostało wezwanych do uzupełnienia złożonej dokumentacji, zaś 32 Kluby do czasu zakończenia obrad  nie dostarczyły  dokumentacji niezbędnej do uzyskania licencji klubowej .
Następne posiedzenie Komisji ds. wydawania licencji zaplanowano na 7 sierpnia br.
W załączeniu przedstawiamy listę klubów, które:
1.    otrzymały licencję;
2.    zostały wezwane do uzupełnienia złożonej dokumentacji;
3.    nie złożyły wniosków o wydanie licencji.Za Komisję ds. licencji PZPS
Janusz Kamiński
Przewodniczący Komisji