SPONSORZY GŁÓWNI

Oficjalny Partner Serwisu

14 maja 2010

Decyzją z dnia 13 maja 2010 r., na skutek protestu wniesionego przez klub „TREFL GDAŃSK” S.A. w Gdańsku, Wydział Rozgrywek Polskiego Związku Piłki Siatkowej, w trybie pilnym, postanowił nie uwzględnić w/w protestu i utrzymać wynik meczu I ligi mężczyzn z dn. 11 maja 2010 r. „TREFL GDAŃSK” S.A. – KS „FART” Kielce (wynik 2:3).

Decyzją z dnia 13 maja 2010 r., na skutek protestu wniesionego przez klub „TREFL GDAŃSK” S.A. w Gdańsku, Wydział Rozgrywek Polskiego Związku Piłki Siatkowej, w trybie pilnym, postanowił nie uwzględnić w/w protestu i utrzymać wynik meczu I ligi mężczyzn z dn. 11 maja 2010 r. „TREFL GDAŃSK” S.A. – KS „FART” Kielce (wynik 2:3).

UZASADNIENIE

Pismem z dn. 11 maja 2010 r. klub „TREFL GDAŃSK” S.A. wniósł o powtórzenie spotkania „TREFL GDAŃSK” S.A. – KS „FART” Kielce z dn. 11 maja 2010 r. (zakończonego wynikiem 2:3). W uzasadnieniu podniesiono, że w 5 secie przy stanie 8:8, po zauważeniu błędu ustawienia komisja sędziowska anulowała dwa punkty zdobyte wcześniej przez drużynę „TREFLA GDAŃSK”.

Po analizie protokołu meczowego, stanowiska klubu protestującego, zapisu wideo oraz oświadczeń członków komisji sędziowskiej, Wydział Rozgrywek stwierdził, iż V set spotkania został rozegrany bez rażącego naruszenia przepisów gry w piłkę siatkową, a przebieg spotkania i jego dokumentowanie przez komisję sędziowską nie uprawniają do podjęcia jednej z najbardziej radykalnej form decyzji, tj. powtórzenia meczu.

Jak wynika z dokonanego postępowania wyjaśniającego, komisja sędziowska po stwierdzeniu błędu rotacji w zespole „TREFLA GDAŃSK” podjęła decyzję o anulowaniu punktów zdobytych w błędnym ustawieniu przez tą drużynę. Nadto, z uwagi na popełniony błąd, drużynie przeciwnej, tj. „FART” Kielce przyznano punkt i zagrywkę.

Wobec faktu, iż wniesiony protest nie zawierał szczegółowych zarzutów dotyczących przebiegu spotkania, Wydział Rozgrywek, po bardzo wnikliwej analizie, nie znalazł podstaw do kwestionowania wyniku wskazanego w protokole zawodów.

Należy nadmienić, że co prawda zespół Protestujący wskazał, iż nastąpił „ewidentny błąd sędziów prowadzących spotkanie”, to jednak w dalszej części protestu brak jest określenia na czym błąd miał polegać. Wobec powyższego, w/w analiza została dokonana na podstawie zgromadzonych materiałów w postaci dokumentów oraz oświadczeń zainteresowanych podmiotów.

Nadto należy podkreślić, że treść protokołu odzwierciedlała przebieg spotkania, co jest z jednym z podstawowych argumentów uzasadniających podjęcie przedmiotowej decyzji.

Mając na uwadze treść decyzji podejmowanych dotychczas w podobnych sprawach, w szczególności decyzję z dn. 24 lutego 2010 r. dotyczącą meczu II ligi kobiet gr. IV I rundy play-off z dnia 14 lutego 2010 r. AZS UE Skawa Kraków – KS Siarka Tarnobrzeg, Wydział Rozgrywek stanowczo podkreśla, że w tej sprawie nie zaistniały przesłanki, które w odniesieniu do w/w decyzji mogłyby przesądzić o weryfikacji wyniku meczu. Po raz kolejny wskazuje się, że tylko złożoność znacząco nieprawidłowych sytuacji może uzasadniać ingerowanie w wynik meczu osiągnięty na boisku.

Pomimo, iż w tej sprawie Wydział nie miał możliwości stwierdzenia rażącego naruszenia przez komisję sędziowską przepisów gry, to mając na uwadze szczególną sytuację i kształtowanie świadomości członków środowiska siatkarskiego co do roli Wydziału Rozgrywek i – w ogólności – struktur Polskiego Związku Piłki Siatkowej, również w tej decyzji Wydział kategorycznie podtrzymuje swoje wcześniejsze stanowisko wyrażone w w/w decyzji z dn. 24 lutego 2010 r., iż „nie każdy błąd komisji sędziowskiej może prowadzić do zgłaszania skutecznego żądania powtórzenia spotkania.”