SPONSORZY GŁÓWNI

Oficjalny Partner Serwisu

PZPS, 11 lutego 2022

Posiedzenie Komisji Licencyjnej PZPS

Komisja Licencyjna Polskiego Związku Piłki Siatkowej spotkała się na inauguracyjnym posiedzeniu w nowej kadencji. Przewodniczącym Komisji został Paweł Wachowiak, a wiceprzewodniczącym Robert Dworak.

– Do końca stycznia 2022 roku kluby, biorące udział w rozgrywkach szczebla centralnego, miały przedstawić "listy czystości" tzn. dokumenty i oświadczeniu o braku zaległości wobec Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Naszym zadaniem w czasie dwudniowego posiedzenia była ich weryfikacja. W przypadku braków w dokumentach kluby otrzymały zadanie ich uzupełnienia – powiedział Paweł Wachowiak.

Paweł Wachowiak poinformował. że "jeden klub II ligi mężczyzn nie przedstawił żadnych dokumentów i w związku z tym jest monitowany, żeby je dostarczył." Na klub, który nie przedstawi wymaganych dokumentów i oświadczeń, zostanie nałożona kara regulaminowa w postaci odebrania trzech punktów w tabeli rozgrywek.

W posiedzeniu, które odbyło się w czwartek i piątek, uczestniczyli Wiceprezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej Andrzej Lemek oraz odpowiedzialna za Komisję Licencyjną w PZPS Marta Ciosek.