SPONSORZY GŁÓWNI

Oficjalny Partner Serwisu

JU, 29 października 2013

Ministerstwo Edukacji Narodowej postanowiło, że rok szkolny 2013/2014 przebiegał będzie pod hasłem „Roku szkoły w ruchu”. Polski Związek Piłki Siatkowej jest jednym z partnerów akcji MEN.

Ministerstwo Edukacji Narodowej postanowiło, że rok szkolny 2013/2014 przebiegał będzie pod hasłem „Roku szkoły w ruchu”. Polski Związek Piłki Siatkowej jest jednym z partnerów akcji MEN.

„Rok szkoły w ruchu” jest kontynuacją i rozwinięciem ubiegłorocznej akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej „Roku bezpiecznej szkoły”. Tym razem szeroko pojęte bezpieczeństwo, zdrowy tryb życia i sprawność fizyczna, walka z otyłością maja być budowane wokół aktywności ruchowej dzieci i młodzieży w szkole.

Aktywność fizyczna w połączeniu ze zdrowym odżywianiem są warunkami zachowania i wzmacniania zdrowia we wszystkich okresach życia człowieka. Odpowiedni poziom aktywności stymuluje rozwój fizyczny, motoryczny i psychospołeczny dzieci i młodzieży. Zagospodarowanie czasu wolnego poprzez zajęcia rozwijające aktywność fizyczną jest ważnym elementem ograniczania występowania zjawisk patologicznych.

„Rok szkoły w ruchu” jest uzupełnieniem akcji Ministerstwa Sportu i Rekreacji „Stop zwolnieniom z WF”, której partnerem jest także PZPS.

Związek realizując od poprzedniego roku szkolnego „Program upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej” objął szkoleniem w ramach Siatkarskich Ośrodków Szkolnych ponad 4500 dziewcząt i chłopców ze 136 szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Działania PZPS w ramach Siatkarskich Ośrodków Szkolnych są poważnym wsparciem dla MEN i MSiT w ich akcjach służących pobudzeniu aktywności sportowej wśród dzieci i młodzieży.