SPONSORZY GŁÓWNI

Oficjalny Partner Serwisu

JU, 10 października 2013

„Otwieramy młodym ludziom okno na świat sportu” – to hasło przewodnie Fundacji Doroty Świeniewicz. Idea fundacji została w czwartek zaprezentowana przez samą zainteresowaną oraz członków Rady Fundacji podczas konferencji prasowej w Polskim Komitecie Olimpijskim w Warszawie.

„Otwieramy młodym ludziom okno na świat sportu” – to hasło przewodnie Fundacji Doroty Świeniewicz. Idea fundacji została w czwartek zaprezentowana przez samą zainteresowaną oraz członków Rady Fundacji podczas konferencji prasowej w Polskim Komitecie Olimpijskim w Warszawie.

Przewodniczący Rady Fundacji, generał Leon Komornicki zwrócił uwagę na wymowę logo fundacji. – Wyciągnięta w górę otwarta dłoń symbolizuje dążenie do najwyższych celów, do niemal słońca, które tę dłoń ogrzewa. To jednocześnie jasny przekaz, że ta dłoń oczekuje wsparcia i takimi przesłaniami kierować się będzie nasza fundacja. Chcemy kształtować charaktery młodych ludzi poprzez sport.

Dorota Świeniewicz, prezes zarządu fundacji w krótkim, ale wymownym wystąpieniu zaprezentowała osobiste motywy stworzenia fundacji. – Siatkówka stanowi ogromną część mojego życia. Kiedyś w mojej niewielkiej Świdnicy znalazło się kilka osób, które pomogły mi w realizacji dziecięcych marzeń. To dzięki nim pokonałam wiele przeszkód, na które trafiają młodzi ludzie z małych miejscowości. Teraz tymi doświadczeniami, tym kapitałem chcę się dzielić. Dzielić z dziećmi z małych miejscowości, z dziećmi w trudnej sytuacji materialnej, tak by miały pewność, że obrały właściwą drogę, i że ktoś za nimi stoi, że ktoś je wspiera.  Jeśli nie zrobią kariery sportowej, to może odnajdą swą szansę na innym polach. To moje nowe wyzwanie.

Adam Krause – członek Rady Fundacji odpowiedzialny za kwestie prawne słusznie zauważył, że bardzo wielu młodych sportowców potrzebuje profesjonalnego wsparcia prawnego, szczególnie na początku profesjonalnej kariery. – Świadomość prawna młodych sportowców jest często nikła. Zajęci treningiem, startami nie dostrzegają wielu kwestii poza sportowych, które potem mogą stanowić problem, jeśli nie zostaną na wstępie w porę wyjaśnione. Dlatego też nasza fundacja będzie służyć prowadzić także edukację w zakresie świadomości prawnej.

Z kolei Tomasz Wikliński – członek Rady Fundacji sprawujący pieczę nad finansami zwrócił uwagę, że dla realizacji nawet najpiękniejszych projektów i idei konieczne jest wsparcie materialne. – Nie zawsze brak środków jest problemem. Czasami problemem jest zarządzanie funduszami. Również w tym zakresie jesteśmy przygotowani do wypełniania swej misji bardzo profesjonalnie. Inicjatywa rozwoju młodego człowieka poprzes sport jest znakomita. Widzę to osobiście, gdyż moja córka interesuje się siatkówką. Dlatego z radością przyjąłem zaproszenie Doroty Świeniewicz. Czegóż bowiem tata nie zrobiłby dla córki…

Fundacja Doroty Świeniewicz jest organizacją non – profit a powstała w lipcu tego roku. Inspiracją do jej powołania były liczne spotkania naszej dwukrotnej mistrzyni Europy (2003, 2005), najlepszej siatkarki roku 2005, Doroty Świeniewicz z dziećmi. To wówczas nawiązały się wzajemne relacje, których efektem jest fundacja.

Głównym celem fundacji Doroty Świeniewicz jest upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz zachęcanie młodych ludzi do zaangażowania w sport i podejmowania sportowej rywalizacji. Wartości jakie promuje organizacja to: zdrowie, praca, edukacja, szacunek, tolerancja, zasady fair play.

Fundacja będzie realizować swe cele poprzez przyznawanie stypendiów dla utalentowanych dzieci i młodzieży, organizację; drużyn, sekcji i kół sportowych, obozów szkoleniowych, zawodów sportowych, finansowanie sprzętu sportowego i przyznawanie nagród specjalnych.

W pierwszym roku działalności fundacja skupi się na dziewczętach. W kolejnym roku działaniami objęci zostaną chłopcy a w następnych latach także inne dyscypliny sportu.