SPONSORZY GŁÓWNI

Oficjalny Partner Serwisu

14 października 2013

Z okazji Święta Edukacji Narodowej Prezes PZPS, Mirosław Przedpełski wystosował specjalne życzenia do Nauczycieli, Pedagogów, Trenerów, Wychowawców i Dyrekcji Szkół Mistrzostwa Sportowego podlegających PZPS.

Warszawa, 14.10.2013 r.

 

Nauczyciele, Pedagodzy, Trenerzy, Wychowawcy, Dyrekcje Szkół

Niepublicznych Liceów Ogólnokształcących

Szkół Mistrzostwa Sportowego

W Łodzi, Sosnowcu, Spale

 

Szanowni Państwo!

 

Z okazji Święta Edukacji Narodowej, w imieniu Polskiego Związku Piłki Siatkowej składam Państwu serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności zawodowej i osobistej.

Doskonale zdajemy sobie sprawę z faktu, że praca w placówce oświatowej o charakterze sportowym wymaga wielu szczególnych predyspozycji pozwalających na harmonijne łączenie rozwoju intelektualnego uczennic i uczniów z postępami w zdobywaniu kolejnych szczebli sportowego wtajemniczenia.

Wychowanie poprzez sport jest jedną z najskuteczniejszych form kształtowania postaw. Sport uczy cierpliwości, wytrwałości, konsekwencji, wierności obowiązkom a siatkówka umiejętności współdziałania w grupie i odpowiedzialności za innych. Dziękujemy Państwu za konsekwentne przekazywanie młodzieży tych fundamentalnych wartości. 

 Dziękujemy Państwu za przychylność i wyrozumiałość wobec młodych sportowców.  Zdajemy sobie sprawę z faktu, że godzenie nauki ze sportem nie zawsze przebiega bezkolizyjnie.

„Siatkówka jest grą dla ludzi inteligentnych” – powiedział siatkarz reprezentacji Polski, nieodżałowany komentator sportowy, Zdzisław Ambroziak. Praca z ludźmi inteligentnymi jest wyróżnieniem i wyzwaniem jednocześnie. Udowodniliście państwo już wielokrotnie, że temu wyzwaniu sprostaliście.

 Raz jeszcze dziękujemy za dotychczasowy wkład w rozwój Polskiej Siatkówki i prosimy jednocześnie o dalsze pełne pasji zaangażowanie.

 

Mirosław Przedpełski                                                                                 

Prezes                                                                                                                              

Polski Związek Piłki Siatkowej