SPONSORZY GŁÓWNI

Oficjalny Partner Serwisu

JU, 7 lutego 2014

Sąd Odwoławczy zakończył postępowanie w związku z wnioskami Klubu ZAKSA Kędzierzyn-Koźle i Zawodnika Grzegorza Boćka z 21 stycznia 2014 roku o stwierdzenie nieważności prawomocnych Decyzji Sądu Odwoławczego 1/2014 i 2/2014 z 20 stycznia 2014 roku wraz z wnioskami o wstrzymanie ich wykonania.

Sąd Odwoławczy zakończył postępowanie w związku z wnioskami Klubu ZAKSA Kędzierzyn-Koźle i Zawodnika Grzegorza Boćka z 21 stycznia 2014 roku o stwierdzenie nieważności prawomocnych Decyzji Sądu Odwoławczego 1/2014 i 2/2014 z 20 stycznia 2014 roku wraz z wnioskami o wstrzymanie ich wykonania.

Sąd Odwoławczy w nowym składzie postanowił:

 - Odmówić stwierdzenia nieważności zaskarżonej decyzji nr 1/2014 z dnia 20 stycznia 2014 r.

- Wobec odmowy stwierdzenia nieważności decyzji, uchylić z dniem 4 lutego 2014 r. decyzję z dnia 22 stycznia 2014 r. Sądu Odwoławczego o wstrzymaniu wykonania decyzji nr 1/2014 i 2/2014 r.

- Odmówić stwierdzenia nieważności zaskarżonej decyzji nr 2/2014 z dnia 20 stycznia 2014 r.

- Wobec odmowy stwierdzenia nieważności decyzji, uchylić z dniem 4 lutego 2014r. decyzję z dnia 22 stycznia 2014 r. Sądu Odwoławczego o wstrzymaniu wykonania decyzji nr 1/2014 i 2/2014 r.

Decyzje wchodzą w życie z dniem doręczenia.