SPONSORZY GŁÓWNI

Oficjalny Partner Serwisu

PZPS, 22 stycznia 2014

Sąd Odwoławczy przy Polskim Związku Piłki Siatkowej zdecydował o wstrzymaniu wykonania Decyzji 1/2014 i 2/2014.

Na wnioski Klubu ZAKSA Kędzierzyn-Koźle i Zawodnika Grzegorza Boćka o stwierdzenie nieważności prawomocnych Decyzji Sądu Odwoławczego 1/2014 i 2/2014 wraz z wnioskami o wstrzymanie ich wykonania, Przewodniczący Sądu Odwoławczego przy Polskim Związku Piłki Siatkowej powołał w skład zespołu rozpatrującego powyższe wnioski:
Andrzej Lewandowski – przewodniczący
Marek Bykowski – członek
Paweł Burkiewicz – członek
Sąd Odwoławczy w tym składzie zdecydował o wstrzymaniu wykonania Decyzji 1/2014 i 2/2014. W przyszłym tygodniu Sąd Odwoławczy rozpatrzy wnioski Klubu ZAKSA Kędzierzyn-Koźle i Zawodnika Grzegorza Boćka o stwierdzenie nieważności Decyzji 1/2014 i 2/2014.