SPONSORZY GŁÓWNI

Oficjalny Partner Serwisu

PZPS, 20 stycznia 2014

Decyzjami Sądu Odwoławczego przy Polskim Związku Piłki Siatkowej z 20.01.2014 roku, Sąd postanowił wymierzyć kary dyscyplinarne i finasowe Zawodnikowi – Grzegorzowi Boćkowi i klubowi ZAKSA S.A. Kędzierzyn-Koźle.

Decyzja Sądu Odwoławczego 1/2014

Po rozpoznaniu odwołania Klubu Sportowego AZS Częstochowa S.S.A. z dnia 11.10.2013 r. od Decyzji Zarządu spółki Profesjonalna Liga Piłki Siatkowej S.A. nr 02/13/14 z dnia 2 października 2013 r. umarzającej postępowanie dyscyplinarne wszczęte na wniosek Klubu Sportowego AZS Częstochowa S.S.A., wobec zawodnika Grzegorza Boćka postanawia na podstawie § 53 ust.1 Regulaminu Sądu Odwoławczego przy Polskim Związku Piłki Siatkowej

  1. Zmienić zaskarżoną decyzję w ten sposób, że działając na podstawie § 103 ust.1 Regulaminu Profesjonalnego Współzawodnictwa w Piłce Siatkowej Mężczyzn wymierza Zawodnikowi Grzegorzowi Boćkowi karę okresowego zawieszenia na 4 kolejki ligowe począwszy od daty wydania decyzji oraz karę finasową na rzecz Polskiego Związku Piłki Siatkowej w kwocie 25.000,00- złotych /dwudziestu pięciu tysięcy złotych/.
  2. Zwrócić na podstawie § 12 Regulaminu Sądu Odwoławczego przy PZPS Klubowi AZS Częstochowa S.S.A. kaucję w wysokości 2.000,00- złotych /dwóch tysięcy złotych/.
  3. Nadzór nad wykonaniem kary powierzyć Organizatorowi rozgrywek Profesjonalnej Lidze Piłki Siatkowej S.A..

Decyzja Sądu Odwoławczego 2/2014

Po rozpoznaniu odwołania Klubu Sportowego AZS Częstochowa S.S.A. z dnia 11.10.2013 r. od Decyzji Zarządu spółki Profesjonalna Liga Piłki Siatkowej S.A. nr 01/13/14 z dnia 1 października 2013 r. umarzającej postępowanie dyscyplinarne wszczęte na wniosek Klubu Sportowego AZS Częstochowa S.S.A., wobec Klubu Sportowego ZAKSA S.A. postanawia na podstawie § 53 ust.1 Regulaminu Sądu Odwoławczego przy Polskim Związku Piłki Siatkowej

  1. Zmienić zaskarżoną decyzję w ten sposób, że działając na podstawie § 103 ust.1 Regulaminu Profesjonalnego Współzawodnictwa w Piłce Siatkowej Mężczyzn wymierza Klubowi ZAKSA S.A. w Kędzierzynie Koźlu karę finansową na rzecz Polskiego Związku Piłki Siatkowej w kwocie 60.000,00- złotych /sześćdziesiąt tysięcy złotych/.
  2. Zwrócić na podstawie § 12 Regulaminu Sądu Odwoławczego przy PZPS Klubowi AZS Częstochowa S.S.A. kaucję w wysokości 2.000,00- złotych /dwóch tysięcy złotych/.
  3. Nadzór nad wykonaniem kary powierzyć Organizatorowi rozgrywek Profesjonalnej Lidze Piłki Siatkowej S.A.