SPONSORZY GŁÓWNI

Oficjalny Partner Serwisu

19 października 2010

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę dla Polskiego Związku Piłki Siatkowej 20 zestawów do uprawiania siatkówki w Uczniowskich Klubach Sportowych (nr sprawy: PZPS/ZP/PN/Z/10)