SPONSORZY GŁÓWNI

Oficjalny Partner Serwisu

7 lipca 2021

Szanowni Oferenci,

niniejszym informujemy, iż termin składania ofert na transport lotniczy dla PZPS podczas Mistrzostw Eurpoy Meżczyzn w piłce siatkowej w 2021 roku zostaje zmieniony.

Oferty należy złożyć w siedzibie PZPS do dnia 16 lipca do godziny 11.00. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godzinie 11.30.