SPONSORZY GŁÓWNI

Oficjalny Partner Serwisu

29 września 2020

Komunikat Komisji Licencyjnej z dnia 29 września 2020 roku.

Komisja Licencyjna PZPS informuje, że egzamin uprawniający do wpisania na listę licencjonowanych Menedżerów w piłce siatkowej odbędzie się w dniu 14 października 2020 roku o godzinie 13.00 w Warszawie, ul. Puławska 383.

Egzamin będzie się składał z 40 pytań testowych jednokrotnego wyboru, udzielnie prawidłowej odpowiedzi na 30 pytań zalicza test. Na egzamin przewidziano 90 minut.

Tematyka pytań dotyczyć będzie wskazanych w Regulaminie dziedzin prawa odnoszących się do działalności menedżerskiej; zawodników z zakresu ich obowiązków i odpowiedzialności prawnej i finansowej związanej z uprawianiem przez nich sportu; przynależności klubowej; oraz do PZPS; klubów sportowych  w zakresie wskazanych dziedzin prawa dotyczących prowadzonej przez kluby działalności gospodarczej, finansowej i sportowej; wewnętrznych przepisów statutowych i sportowo- organizacyjnych PZPS, PLS, CEV, FIVB.

Zarząd PZPS ustalił wysokość opłaty egzaminacyjnej w kwocie 500 PLN (słownie: pięćset złotych 00/100).  Powyższą kwotę należy wpłacić przelewem na rachunek Polskiego Związku Piłki Siatkowej:

Bank Millennium 67 1160 2202 0000 0000 3524 0086

Przed przystąpieniem do egzaminu należy przedstawić potwierdzenie zapłaty.

  • 1
  • 0
  • 6
  • 0
  • 0