SPONSORZY GŁÓWNI

Oficjalny Partner Serwisu

Janusz Uznański - Rzecznik Polskiego Związku Piłki Siatkowej, 19 grudnia 2016

Sąd Odwoławczy wydał decyzję w sprawie odwołania od Decyzji PLPS S.A. wniesionego przez KPS PGE Skra Bełchatów S.A.

Sąd Odwoławczy wydał decyzję w sprawie odwołania od Decyzji PLPS S.A.  wniesionego przez KPS PGE Skra Bełchatów S.A.

Sąd Odwoławczy przy Polskim Związku Piłki Siatkowej po rozpoznaniu w postępowaniu, w toku którego przeprowadzono dwie rozprawy (w dniach 23 listopada i 12 grudnia 2016 r. w Warszawie), odwołania od Decyzji Profesjonalnej Ligi Piłki Siatkowej S.A. z dnia 27 października 2016 r. (numer 2/2016/17) wniesionego w dniu 3 listopada 2016 r. przez Klub Piłki Siatkowej Skra Bełchatów S.A., jako właściwy zgodnie z § 117 ust. 3 Regulaminu Profesjonalnego Współzawodnictwa w Piłce Siatkowej (lipiec 2016), działając na podstawie § 7 ust. 1, § 53 ust. 1 pkt 1 i pkt 2, § 54 ust. 1 oraz § 12 ust. 2 zdanie 3. Regulaminu Sądu Odwoławczego przy Polskim Związku Piłki Siatkowej (zatwierdzonego Uchwałą Zarządu PZPS nr 144/2014 z dnia 6 maja 2014 r.):

1. utrzymuje w mocy zaskarżoną decyzję w części dotyczącej przyznania walkowera Klubowi Piłki Siatkowej Espadon Szczecin S.A. i ustalenia, że Klub Piłki Siatkowej (dalej KPS) Skra Bełchatów S.A. przegrywa spotkanie rozegrane pomiędzy klubami w dniu 20 października 2016 r. wynikiem 0:3 i 0:25 w każdym secie;

2. uchyla zaskarżoną decyzję w części dotyczącej nałożenia na KPS Skra Bełchatów S.A. obowiązku zapłaty na rzecz KPS Espadon Szczecin S.A. kwoty w wysokości 15.000 zł (piętnaście tysięcy złotych) i w tym zakresie umarza postępowanie;

3. uchyla zaskarżoną decyzję w części dotyczącej nałożenia na KPS Skra Bełchatów S.A. obowiązku zapłaty kary pieniężnej w wysokości 5.000 zł (pięć tysięcy złotych) i w tym zakresie orzeka co do istoty nakładając na KPS Skra Bełchatów S.A., na podstawie § 102 Regulaminu Profesjonalnego Współzawodnictwa w Piłce Siatkowej (lipiec 2016 r.), obowiązek zapłaty kary pieniężnej w wysokości 1.000 zł (jeden tysiąc złotych);

4. kosztami postępowania obciąża KPS Skra Bełchatów S.A. z siedzibą w Bełchatowie.

 Szczegółowe uzasadnienie zostanie przekazane zainteresowanym stronom.