SPONSORZY GŁÓWNI

Oficjalny Partner Serwisu

Kamil Składowski, fot. Piotr Sumara, 29 listopada 2022

Polska Liga Siatkówki na nową Radę Nadzorczą

W trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polskiej Ligi Siatkówki wybrano nową Radę Nadzorczą Spółki. W głosowaniu akcjonariuszy przyznano także absolutorium członkom Zarządu oraz ustępującej Rady Nadzorczej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PLS odbyło się w Hotelu Arche Puławska – u jednego ze Sponsorów zawodowych lig. Gościł na nim przedstawiciel jednego z kluczowych Sponsorów PLS – Prezes Zarządu TAURON Polska Energia S.A. Paweł Szczeszek, który przemawiał zanim rozpoczęła się oficjalna część spotkania.

W trakcie obrad głosowano w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki, a później udzielenia członkom Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki absolutorium – wszystkie osoby otrzymały absolutorium. Później akcjonariusze głosowali nad składem nowej Rady Nadzorczej, która ostatecznie została wyłoniona w składzie:

Andrzej Gołaszewski
Jacek Grabowski
Marcin Chudzik
Wojciech Stępień
Tomasz Jankowski
Konrad Piechocki
Adam Gorol
oraz przedstawiciel TAURON Polska Energia S.A., wiceprezes Zarządu Tomasz Szczegielniak

– Bardzo się cieszę, że będziemy pracować w tak doskonałym i doświadczonym składzie – mówi prezes PLS Artur Popko. – Siatkówka ligowa cały czas się rozwija, ale przed nami kolejne wyzwania. Będziemy się starali wspólnymi siłami dalej wzmacniać naszą siłę – dodaje prezes.

  • 2
  • 0
  • 14
  • 0
  • 0