SPONSORZY GŁÓWNI

Oficjalny Partner Serwisu

Janusz Uznański - Rzecznik Polskiego Związku Piłki Siatkowej, 23 stycznia 2021

Sojusz PZPS z AWF Warszawa

Polski Związek Piłki Siatkowej i Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie zawarły porozumienie o współpracy w zakresie kształcenia trenerów.

Umowę podpisali Jego Magnificencja Rektor AWF Warszawa, prof. dr hab. Bartosz Molik i Prezes PZPS, Jacek Kasprzyk.

W uroczystości, która miała miejsce w rektoracie stołecznego AWF wzięli także udział: prof. AWF dr hab. Jolanta Żyśko – Prorektor ds. Promocji i Rozwoju,  prof. AWF dr hab. Jakub Adamczyk – Dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego, dr Karol Gryko – Kierownik Zakładu Gier Sportowych , Alojzy Świderek – Dyrektor Akademii Polska Siatkówka PZPS, Stanisław Majkowski – Zastępca Dyrektora Pionu Sportu i Szkolenia PZPS

Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie jest kolejną uczelnią, z którą na tych samych zasadach współpracuje Polski Związek Piłki Siatkowej. Wcześniej, na takich samych warunkach i w tym samym zakresie, o którym było na wstępie. W gronie sojuszników PZPS są już AWF Poznań i AWF Katowice, a niebawem dołączą AWF Wrocław i AWF Kraków.

Przed tą uroczystością odbyło się robocze spotkanie pomiędzy dr hab. Jolantą Żyśko, która jest jednocześnie przewodniczącą Rady do Spraw Kształcenia i Doskonalenia Kadr Kultury Fizycznej, a Alojzym Świderkiem i Stanisławem Majkowskim. Rozmowy dotyczyły wdrożenia Krajowych Ram Kwalifikacji w obszarze sportu (siatkówce). Zarówno PZPS jak i inne Związki Sportowe pokładają duże nadzieje w osobie Pani profesor, związane z wprowadzeniem i finansowaniem rynkowych kwalifikacji trenerskich, w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Rada bowiem jest organem pomocniczym ministra właściwego ds. kultury fizycznej i sportu.