SPONSORZY GŁÓWNI

Oficjalny Partner Serwisu

Janusz Uznański - Rzecznik Polskiego Związku Piłki Siatkowej, 15 marca 2017

W związku z ogłoszeniem składów kadr narodowych na sezon 2017 Polski Związek Piłki Siatkowej wyjaśnia:

W związku z ogłoszeniem składów kadr narodowych na sezon 2017 Polski Związek Piłki Siatkowej wyjaśnia:

Zgodnie z dyrektywą otrzymaną na początku tego tygodnia z Departamentu Sportu Wyczynowego Ministerstwa Sportu i Turystyki skierowaną do polskich związków sportowych w sportach olimpijskich zostaliśmy zobowiązani do „publikowania na stronach internetowych Związki aktualnego:

  • składu kadr narodowych, z przypisaniem do grup szkoleniowych olimpijskiego (A1, A2, B1, B2, C), w poszczególnych konkurencjach i kategoriach wieku,
  • wykazu kadr trenerskich i osób współpracujących, z przypisaniem do poszczególnych grup szkoleniowych,
  • wykazu prowadzonych akcji szkoleniowych, zawierającego terminu i miejsca każdej akcji oraz listę jej uczestników.”

Zgodnie z powyższym przesłaliśmy do Departamentu Sportu Wyczynowego MSiT odpowiednie dokumenty oraz umieściliśmy stosowne informacje na pzps.pl.

Niedotrzymanie powyższych zaleceń dyrektywy „skutkować może wstrzymaniem, do czasu ich uzupełnienia, kolejnych transz dotacji”.

Termin „korekty stron Związku” w tym zakresie wyznaczono do 17 marca br.

Jednocześnie Departament Sporu Wyczynowego dopuszcza, że jest możliwa „ewentualna aktualizacja np. terminu, miejsca czy składu osobowego (…)”.

Dlatego ogłoszone 14 marca br.,  między innymi składy kadr narodowych i sztabów szkoleniowych mogą ulegać korektom.