SPONSORZY GŁÓWNI

Oficjalny Partner Serwisu

źródło: FIVB, 11 lutego 2019

Zasady kwalifikacji olimpijskich w siatkówce plażowej #Tokyo2020 - AKTUALIZACJA

Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej (FIVB) podała do wiadomości aktualizację Systemu Kwalifikacyjnego Igrzysk XXXII Olimpiady - Tokio 2020 dla siatkówki plażowej, Poniżej publikujemy wersję w języku polskim.

 

SYSTEM KWALIFIKACYJNY – IGRZYSKA XXXII OLIMPIADY – TOKIO 2020

 

Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej (FIVB)

Siatkówka Plażowa

A. TURNIEJE (2)

Turniej Mężczyzn (1)

Turniej Kobiet (1)

Turniej z udziałem 24 drużyn

Turniej z udziałem 24 drużyn

B. UDZIAŁ ZAWODNIKÓW:

  1. Całkowita liczba zawodników (siatkówka plażowa):
 

Miejsca Kwalifikacyjne

Miejsca dla gospodarzy

Miejsca na zaproszenie komisji trójstronnej

Łącznie

Mężczyźni

46 (23 drużyny)

2 (1 drużyna)

-

48 (24 drużyny)

Kobiety

46 (23 drużyny)

2 (1 drużyna)

-

48 (24 drużyny)

Łącznie

92 (46 drużyn)

4 (2 drużyny)

-

96 (48 drużyn)

  1. Maksymalna liczba zawodników na jeden Narodowy Komitet Olimpijski:
 

Udział na Narodowy KOl

Mężczyźni

2 (2 drużyny)

Kobiety

2 (2 drużyny)

Łącznie

8 (4 drużyny)

  1. Rodzaj przydziału miejsc:

Wyznaczona liczba miejsc jest przydzielana Narodowemu KOl.

Każdy Narodowy KOl musi, po otrzymaniu rekomendacji od właściwej Narodowej Federacji, wyznaczyć zawodników, zachowując kryteria wyłożone w punkcie C. Kryteria Kwalifikacji Zawodników

C. KRYTERIA KWALIFIKACJI ZAWODNIKÓW:

Wszyscy zawodnicy muszą zastosować się do klauzul obowiązującej Karty Olimpijskiej, wliczając, ale nie ograniczając się do art. 41 (Narodowość Zawodników) i art. 43 (Światowy Kodeks Antydopingowy oraz Kodeks Ruchu Olimpijskiego w zakresie zapobiegania manipulacji zawodami sportowymi). Jedynie zawodnicy stojący się do Karty Olimpijskiej mogą partycypować w Igrzyskach Olimpijskich Tokio 2020.

Wymagania dotyczące wieku:
Minimalny wiek zawodnika/zawodniczki siatkówki plażowej to 14 lat, ukończone najpóźniej pierwszego dnia zawodów podczas igrzysk olimpijskich. W związku z powyższym wszyscy zawodnicy biorący udział w Igrzyskach Olimpijskich Tokio 2020 muszą być urodzeni nie później niż 26 lipca 2006 r.

Wymagania antydopingowe:
FIVB zezwoli na rejestrację tylko tych zawodników, którzy zostali przebadani w okresie kwalifikacyjnym od 1 czerwca 2018 do 28 czerwca 2020 roku („Okres Kwalifikacyjny”).

Dodatkowe kryteria kwalifikacyjne Międzynarodowej Federacji:
By kwalifikować się do udziału w Igrzyskach Olimpijskich Tokio 2020, wszyscy zawodnicy muszą zastosować się do wymagań wyłożonych w Rozdziale 1 (Status Zawodników)Przepisów Sportowych Siatkówki Plażowej FIVB oraz do art. 5 Przepisów Sportowych Piłki Siatkowej FIVB, a także do zasad opisanych poniżej:

  1. By móc reprezentować NKOl, któremu zostało przyznane miejsce w drodze Olimpijskiego Turnieju Kwalifikacyjnego Siatkówki Plażowej FIVB, FIVB Mistrzostw Świata w Siatkówce Plażowej Seniorek i Seniorów 2019 lub Olimpijskiej Listy Rankingowej na dzień 15 czerwca 2020, wszyscy zawodnicy muszą mieć zaliczony indywidualny udział w co najmniej 12 spośród następujących turniejów: Olimpijski Turniej Kwalifikacyjny Siatkówki Plażowej FIVB, FIVB Mistrzostwa Świata Seniorek i Seniorów 2019, turnieje FIVB World Tour 1*-5*, turnieje finałowe uznawanych cyklów turniejów kontynentalnych, zaplanowane na okres od 1 września 2018 do 14 czerwca 2020 roku.

W przypadku gdy Narodowy Komitet Olimpijski / Narodowa Federacja uzyska miejsce w drodze Olimpijskiego Turnieju Kwalifikacyjnego Siatkówki Plażowej FIVB, FIVB Mistrzostw Świata w Siatkówce Plażowej Seniorek i Seniorów 2019 lub Olimpijskiej Listy Rankingowej na dzień 15 czerwca 2020 r., NKOl/NF musi wyznaczyć swoich reprezentantów spośród 12 najlepszych zawodników spełniających kryteria kwalifikacji, zgodnie z Punktami Rankingowymi FIVB, zdobytymi podczas Okresu Kwalifikacyjnego, w turniejach wymienionych w poprzednim akapicie.

  1. By móc reprezentować NKOl, któremu zostało przyznane miejsce w drodze Pucharu Kontynentalnego w Siatkówce Plażowej lub miejsce dla Kraju-Gospodarza, wszyscy zawodnicy muszą mieć zaliczony indywidualny udział w co najmniej 12 spośród następujących turniejów: FIVB Puchary Kontynentalne w Siatkówce Plażowej [FIVB Beach Volleyball Continental Cups] (każda faza liczy się jako jeden turniej); Uznawane Turnieje, tzn. cykle turniejów kontynentalnych, krajowych, zonalnych [Continental Tours, National Tours, Zonal Tours]; Turnieje FIVB, zdefiniowane w Handbooku FIVB, zaplanowane na okres od 1 czerwca 2018 do 28 czerwca 2020 roku.

W przypadku gdy NKOl/NF uzyska w drodze Pucharu Kontynentalnego w Siatkówce Plażowej lub miejsce dla Kraju-Gospodarza, NKOl/NF musi wyznaczyć swoich reprezentantów spośród 12 najlepszych zawodników spełniających kryteria kwalifikacji, zgodnie z Punktami Rankingowymi FIVB, zdobytymi podczas Okresu Kwalifikacyjnego, w turniejach wymienionych w poprzednim akapicie. 

Zasady późnego zastępstwa zawodników:

Zasady późnego zastępstwa zawodników będą odnosić się do zawodników tych NKOl, które już potwierdziły wykorzystanie swoich miejsc i są na liście Ostatecznych Zgłoszeń  zawodników do Igrzysk Olimpijskich Tokio 2020.

Celem późnego zastępstwa zawodników jest umożliwienie zastąpienia zawodnika przez innego, z tego samego NKOl, po terminie Ostatecznych Zgłoszeń zawodników uczestniczących w Igrzyskach Olimpijskich Tokio 2020 (start o godz. 00:00 czasu tokijskiego (GMT +9), 7 lipca 2020 r, aż do zakończenia Preliminary Inquiry turnieju siatkówki plażowej Igrzysk Olimpijskich Tokio 2020.

Podstawą do dokonania zastępstwa musi być albo nagła sytuacja zdrowotna uniemożliwiająca zawodnikowi udział w zawodach, albo wyjątkowe okoliczności, których zaistnienie będzie w każdym indywidualnym przypadku stwierdzane wspólnie przez FIVB, Komitet Organizacyjny oraz Wydział Sportu MKOl.

Dokonujący zastępstwa zawodnik/zawodniczka musi mieć zaliczony indywidualny udział w co najmniej 12 spośród następujących turniejów: FIVB Puchary Kontynentalne w Siatkówce Plażowej [FIVB Beach Volleyball Continental Cups] (każda faza liczy się jako jeden turniej); Uznawane Turnieje, tzn. cykle turniejów kontynentalnych, krajowych, zonalnych [Continental Tours, National Tours, Zonal Tours]; Turnieje FIVB, zdefiniowane w Handbooku FIVB, zaplanowane na okres od 1 czerwca 2018 do 28 czerwca 2020 roku i do (data do ustalenia) zostać wpisanym na szeroką listę akredytacyjną zawodników swojego NKOl. W przypadku gdy NKOl nie jest w stanie znaleźć zastępstwa, automatycznie zrzeka się miejsca i zastosowanie mają zasady wyłożone w punkcie F. Realokacja Niewykorzystanych Miejsc.

W celu uniknięcia niejasności, zasady z punktu F. Realokacja Niewykorzystanych Miejsc nie mogą zostać zastosowane po zakończeniu Preliminary Inquiry.

Komitet Organizacyjny oraz Wydział Sportu MKOl mogą w każdej chwili wprowadzić dodatkowe wymagania, w tym konieczność użycia odpowiedniego formularza.

D. ŚCIEŻKA KWALIFIKACYJNA

Każdy NKOl/NF będą mogły zakwalifikować się z Rankingu Olimpijskiego lub wygrywając jeden z turniejów kwalifikacyjnych (Olimpijski Turniej Kwalifikacyjny Siatkówki Plażowej FIVB, FIVB Mistrzostwa Świata Seniorek i Seniorów 2019, Finały FIVB Pucharów Kontynentalnych w Siatkówce Plażowej) które będą odbywać się na całym świecie od 1 czerwca 2018 do 18 czerwca 2020 roku.

Ranking Olimpijski jest ułożony na podstawie Punktów Rankingowych FIVB zdobytych drużynowo w 12 najlepszych występach w FIVB Mistrzostwach Świata Seniorek i Seniorów 2019, turniejach FIVB World Tour 1*-5*, uznawanych finałach cyklów turniejów kontynentalnych [Continental Tour Finals] (w przypadku wielokrotnego uczestnictwa podczas Okresu Kwalifikacyjnego, pod uwagę będzie brany tylko najlepszy rezultat) w okresie od 1 września 2018 do 14 czerwca 2020 roku.

Jeden zawodnik/zawodniczka może zdobyć dla swojego NKOl/NF maksymalnie jedno (1) miejsce na Igrzyskach Olimpijskich Tokio 2020.

MIEJSCA KWALIFIKACYJNE

Turnieje kwalifikacyjne są wymienione w kolejności chronologicznej kwalifikacji.

MĘŻCZYŹNI / KOBIETY

Liczba dostępnych miejsc na każdą z płci

Wydarzenie kwalifikacyjne

1 drużyna 
(2 zawodników)

FIVB Mistrzostwa Świata w siatkówce plażowej Seniorek i Seniorów 2019, Hamburg, Niemcy, 28 czerwca – 7 lipca 2019

Zwycięska drużyna FIVB mistrzostw świata w siatkówce plażowej zdobędzie dla swojego NKOl/NF jedno (1) miejsce na IO Tokio 2020, zachowując jednocześnie zasadę maksimum dwóch (2) miejsc na jeden NKOl/NF.

2 drużyny
(4 zawodników)

Olimpijski Turniej Kwalifikacyjny Siatkówki Plażowej FIVB, Haiyang, Chiny, 18-22 września 2019

Dwóch (2) zwycięzców play-off Olimpijskiego Turnieju Kwalifikacyjnego Siatkówki Plażowej zdobędzie dla swojego NKOl/NF po jednym (1) miejscu na IO Tokio 2020.

Zawodnik, który zdobył już dla swojego NKOl/NF miejsce w drodze FIVB Mistrzostw Świata Seniorek i Seniorów 2019, nie będzie mógł wziąć udziału w Olimpijskim Turnieju Kwalifikacyjnym Siatkówki Plażowej.

15 drużyn
(30 zawodników)

Olimpijska Lista Rankingowa na dzień 15 czerwca 2020 r.

Mężczyźni: http://www.fivb.org/EN/BeachVolleyball/OGRanking_M.asp
Kobiety: http://www.fivb.org/EN/BeachVolleyball/OGRanking_W.asp

15 najwyżej notowanych drużyn z Rankingu Olimpijskiego na dzień 15 czerwca 2020 r. zdobędzie dla swojego NKOl/NF po jednym (1) miejscu na IO Tokio 2020, zachowując jednocześnie zasadę maksimum dwóch (2) miejsc na jeden NKOl/NF.

W przypadku remisu w Rankingu Olimpijskim pomiędzy dwoma lub większą liczbą drużyn, o zdobyciu przez daną drużynę (drużyny) miejsc dla ich NKOl/NF decydować będą następujące kryteria, w następującej kolejności:

  1. Całkowita liczba Punktów Rankingowych FIVB zdobytych drużynowo w FIVB Mistrzostwach Świata Seniorek i Seniorów 2019, turniejach FIVB World Tour 1*-5*, uznawanych finałach cyklów turniejów kontynentalnych [Continental Tour Finals] (w przypadku wielokrotnego uczestnictwa podczas Okresu Kwalifikacyjnego, pod uwagę będzie brany tylko najlepszy rezultat) w okresie od 1 września 2018 do 14 czerwca 2020 r.

  2. Całkowita liczba turniejów (FIVB Mistrzostwa Świata Seniorek i Seniorów 2019, turnieje FIVB World Tour 1*-5*, uznawane finały cyklów turniejów kontynentalnych [Continental Tour Finals] (w przypadku wielokrotnego uczestnictwa podczas Okresu Kwalifikacyjnego, pod uwagę będzie brany tylko najlepszy rezultat) w okresie od 1 września 2018 do 14 czerwca 2020 r.

  3.  Najwyższa liczba Punktów Rankingowych FIVB zdobytych drużynowo (jako jedna drużyna) w jednym turnieju (FIVB Mistrzostwa Świata Seniorek i Seniorów 2019, turnieje FIVB World Tour 1*-5*, uznawane finały cyklów turniejów kontynentalnych [Continental Tour Finals] (w przypadku wielokrotnego uczestnictwa podczas Okresu Kwalifikacyjnego, pod uwagę będzie brany tylko najlepszy rezultat) w okresie od 1 września 2018 do 14 czerwca 2020 r. Jeśli nadal występuje remis, wówczas druga najwyższa liczba Punktów Rankingowych FIVB zdobytych drużynowo (jako jedna drużyna) w jednym turnieju w okresie od 1 września 2018 do 14 czerwca 2020 r. Jeśli nadal występuje remis, wówczas odpowiednio trzecia, czwarta itd., aż do rozwiązania remisu. W przypadku, gdy remisu nie da się zlikwidować w powyższy sposób, miejsce zostanie przyznane w drodze losowania pomiędzy danymi dwoma (2) drużynami.

Jeden zawodnik/zawodniczka może zdobyć dla swojego NKOl/NF maksymalnie jedno (1) miejsce na IOTokio 2020. W przypadku gdy ten sam zawodnik (zawodnicy) zdobył już dla swojego NKOl/NF miejsce w drodze Olimpijskiego Turnieju Kwalifikacyjnego Siatkówki Plażowej lub FIVB Mistrzostw Świata Seniorek i Seniorów 2019, następna najwyżej notowana drużyna z Rankingu Olimpijskiego na dzień 15 czerwca 2020 r. zdobędzie dla swojego NKOl/NF jedno (1) miejsce na IO Tokio 2020, zachowując jednocześnie zasadę maksimum dwóch (2) miejsc na jeden NKOl/NF.

5 drużyn
(10 zawodników)

Puchar Kontynentalny w Siatkówce Plażowej (2018-2020) [Beach Volleyball Continental Cup]

Między 1 czerwca 2018 i 28 czerwca 2020 w każdej Konfederacji zostanie zorganizowany Puchar Kontynentalny w Siatkówce Plażowej.

Format rozgrywek będzie następujący: 1. Faza, 2. Faza i Faza Finałowa (tzn. Continental Cup Finals), która odbędzie się w dniach od 22 do 28 czerwca 2020 r. Zwycięskie NF przechodzą do kolejnej fazy.

Każdy NKOl/NF są reprezentowane w Pucharze Kontynentalnym  przez dwie (2) drużyny na płeć.

Najwyżej notowany NKOl/NF każdego Puchar Kontynentalnego w Siatkówce Plażowej zdobędzie jedno (1) miejsce, zachowując jednocześnie zasadę maksimum dwóch (2) miejsc na jeden NKOl/NF.

NKOl/NF, które zdobyły już wcześniej dwa (2) miejsca w drodze Olimpijskiego Turnieju Kwalifikacyjnego Siatkówki Plażowej, FIVB Mistrzostwa Świata Seniorek i Seniorów 2019 lub Rankingu Olimpijskiego na dzień 15 czerwca 2020 r., nie będą brały udziału w Fazie Finałowej (Continental Cup Final). Zastąpi je następny w kolejności, spełniający kryteria NKOl/NF z 2. Fazy.

Zawodnik, który zdobył już dla swojego NKOl/NF jedno (1) miejsce w drodze Olimpijskiego Turnieju Kwalifikacyjnego Siatkówki Plażowej, FIVB Mistrzostw Świata Seniorek i Seniorów 2019 lub Rankingu Olimpijskiego na dzień 15 czerwca 2020 r., nie będzie mógł wziąć udziału w Fazie Finałowej (Continental Cup Final).

Kwalifikacje Krajowe:
NKOl/NF mogą, po uzyskaniu miejsc w Igrzyskach Olimpijskich Tokio 2020, zorganizować krajowe turnieje kwalifikacyjne w celu wyłonienia swoich reprezentantów. Zawodnicy/zawodniczki wyłonieni w drodze takiego turnieju muszą spełniać kryteria wyszczególnione w części C. Kryteria Kwalifikacji Zawodników.

NKOl/NF organizujące krajowy turniej kwalifikacyjny muszą powiadomić FIVB o jego dacie, miejscu i formacie nie później niż 5 dni roboczych przed startem wspomnianego turnieju.

MIEJSCA DLA GOSPODARZY

Kraj-Gospodarz, ma zagwarantowane:
- po jednym (1) miejscu (jednej drużynie) na każdą z płci (tzn. dwóch zawodników i dwie zawodniczki).
- prawo do udziału we wszystkich wydarzeniach kwalifikacyjnych celem zdobycia kolejnego miejsca (1/płeć).
Zawodnicy wybrani do reprezentowania Kraju-Gospodarza muszą spełniać kryteria wyszczególnione w części C. Kryteria Kwalifikacji Zawodników.

E. PROCES POTWIERDZANIA PRZYZNANYCH MIEJSC

Potwierdzanie miejsc przyznanych w drodze kwalifikacji

Po każdym turnieju kwalifikacyjnym FIVB opublikuje jego wyniki na swojej stronie internetowej (www.fivb.org) i poinformuje NKOl o przyznanych im miejscach. Cała komunikacja z NKOl będzie podana do wiadomości danej NF.

NKOl będą miały następnie dwa (2) tygodnie i wyjątkowo cztery (4) dni po ostatnim turnieju kwalifikacyjnym (22-28 czerwca 2020) aby potwierdzić, czy chcą wykorzystać przyznane miejsca, jak wyszczególniono w części G. Chronologia Kwalifikacji.

Potwierdzanie miejsc przyznanych Krajowi-Gospodarzowi

Występujący w roli Gospodarza NKOl musi potwierdzić w FIVB wykorzystanie przyznanych mu miejsc (z zachowaniem wymagań co do kryteriów kwalifikacji) do 15 czerwca 2020 r.

F. REALOKACJA NIEWYKORZYSTANYCH MIEJSC

REALOKACJA NIEWYKORZYSTANYCH MIEJSC KWALIFIKACYJNYCH

Jeśli przyznane miejsce nie zostanie potwierdzone przez NKOl w wyznaczonym terminie lub zostanie odrzucone przez NKOl, miejsce to zostanie przekazane dalej, w następującym porządku:

- Jeśli miejsce to zostało uzyskane w drodze Olimpijskiego Turnieju Kwalifikacyjnego Siatkówki Plażowej FIVB, zostanie ono przekazane następnej w kolejności spełniającej kryteria drużynie z Rankingu Olimpijskiego na dzień 15 czerwca 2020 r., której NKOl nie zdobył jeszcze maksymalnej liczby dwóch (2) miejsc na NKOl/NF.

- Jeśli miejsce to zostało uzyskane w drodze FIVB Mistrzostw Świata Seniorek i Seniorów 2019, zostanie ono przekazane następnej w kolejności spełniającej kryteria drużynie z Rankingu Olimpijskiego na dzień 15 czerwca 2020 r., której NKOl nie zdobył jeszcze maksymalnej liczby dwóch (2) miejsc na NKOl/NF.

- Jeśli miejsce to zostało uzyskane z Rankingu Olimpijskiego na dzień 15 czerwca 2020 r, zostanie ono przekazane następnej w kolejności spełniającej kryteria drużynie z Rankingu Olimpijskiego na dzień 15 czerwca 2020 r., której NKOl nie zdobył jeszcze maksymalnej liczby dwóch (2) miejsc na NKOl/NF.

- Jeśli miejsce to zostało uzyskane w drodze Finałów Pucharów Kontynentalnych, zostanie ono przekazane następnej w kolejności spełniającej kryteria drużynie z danego Finału Pucharu Kontynentalnego, której NKOl nie zdobył jeszcze maksymalnej liczby dwóch (2) miejsc na NKOl/NF.

REALOKACJA NIEWYKORZYSTANYCH MIEJSC DLA GOSPODARZY

Jeśli Kraj-Gospodarz zdecyduje się nie brać udziału w turnieju olimpijskim, niewykorzystane miejsce Kraju-Gospodarza zostanie przekazane NKOl właściwego dla następnej najwyżej notowanej drużyny tej samej płci z Rankingu Olimpijskiego na dzień 15 czerwca 2020 r., której NKOl nie zdobył jeszcze maksymalnej liczby dwóch (2) miejsc na NKOl/NF.

Jeśli Kraj-Gospodarz uzyska kolejne miejsce w drodze Olimpijskiego Turnieju Kwalifikacyjnego Siatkówki Plażowej FIVB, FIVB Mistrzostw Świata Seniorek i Seniorów 2019 i/lub z Rankingu Olimpijskiego na dzień 15 czerwca 2020 r., takie niewykorzystane miejsce zostanie przekazane NKOl właściwego dla następnej najwyżej notowanej drużyny tej samej płci z Rankingu Olimpijskiego na dzień 15 czerwca 2020 r., której NKOl nie zdobył jeszcze maksymalnej liczby dwóch (2) miejsc na NKOl/NF.

W wypadku gdy kolejne miejsce zostało uzyskane przez Kraj-Gospodarza w drodze drodze Finałów Pucharów Kontynentalnych, zostanie ono przekazane następnej w kolejności spełniającej kryteria drużynie z tego samego Finału Pucharu Kontynentalnego, której NKOl nie zdobył jeszcze maksymalnej liczby dwóch (2) miejsc na NKOl/NF.

G. CHRONOLOGIA KWALIFIKACJI

Data

Etap

1 czerwca 2018 – 
28 czerwca 2020

Puchar Kontynentalny [Beach Volleyball Continental Cup]

1 września 2018 – 
14 czerwca 2020

Ranking Olimpijski

28 czerwca – 7 lipca 2019

FIVB Mistrzostwa Świata Seniorek i Seniorów w Siatkówce Plażowej 2019 (Hamburg, Niemcy)

8 lipca 2019

FIVB poinformuje NKOl/NF o miejscach przyznanych im w drodze FIVB Mistrzostw Świata Seniorek i Seniorów w Siatkówce Plażowej 2019

22 lipca 2019

NKOl/NF potwierdzają FIVB wykorzystanie miejsc przyznanych im w drodze FIVB Mistrzostw Świata Seniorek i Seniorów w Siatkówce Plażowej 2019

18-22 września 2019

Olimpijski Turniej Kwalifikacyjny Siatkówki Plażowej FIVB (OTK) (Haiyang, Chiny))

23 września 2019

FIVB poinformuje NKOl/NF o miejscach przyznanych im w drodze OTK Siatkówki Plażowej FIVB

7 października 2019

NKOl/NF potwierdzają FIVB wykorzystanie miejsc przyznanych im w drodze OTK Siatkówki Plażowej FIVB

15 czerwca 2020

NKOl Kraju-Gospodarza musi potwierdzić w FIVB wykorzystanie przyznanych mu miejsc (z zachowaniem kryteriów kwalifikacji)

15 czerwca 2020

FIVB opublikuje Ranking Olimpijski i poinformuje NKOl/NF o miejscach przyznanych im z Rankingu Olimpijskiego

29 czerwca 2020

NKOl potwierdzają FIVB wykorzystanie miejsc przyznanych im z Rankingu Olimpijskiego

29 czerwca 2020

FIVB informuje NKOl/NF o miejscach przyznanych im w drodze Finałów Pucharów Kontynentalnych

2 lipca 2020

NKOl potwierdzają FIVB wykorzystanie miejsc przyznanych im w drodze Finałów Pucharów Kontynentalnych

do 5 lipca 2020

FIVB realokuje wszystkie niewykorzystane miejsca

6 lipca 2020

Ostateczny termin zgłoszeń do Tokio 2020

24 lipca – 9 sierpnia 2020

Igrzyska Olimpijskie Tokio 2020