SPONSORZY GŁÓWNI

Oficjalny Partner Serwisu

12 maja 2014

Komunikat Komisji Licencyjnej Polskiego Związku Piłki Siatkowej

 

Komisja Licencyjna Polskiego Związku Piłki Siatkowej, informuję, iż osoby zainteresowane przystąpieniem do egzaminu uprawniającego do wpisania na listę licencjonowanych menedżerów sportowych przy PZPS, muszą do dnia 23 maja 2014 roku (decyduje data wpłynięcia do PZPS) złożyć pisemny wniosek o dopuszczenie do ww. egzaminu.

 

Do wniosku należy załączyć dokumenty wynikające z przedmiotowego Regulaminu, podać dane teleadresowe kandydata, w tym adres e-mail oraz dołączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzane danych osobowych.

 

Wniosek proszę adresować na biuro Polskiego Związku Piłki Siatkowej, z dopiskiem „Komisja Licencyjna- egzamin dla Menedżerów Sportowych ”. Przedmiotowy wniosek należy wysłać za pośrednictwem Poczty Polskiej (list polecony za potwierdzeniem odbioru), firmy świadczącej usługi kurierskie lub złożyć osobiście.

 

Paweł Wachowiak

 

Przewodniczący Komisji Licencyjnej PZPS

/podpis nieczytelny/