SPONSORZY GŁÓWNI

Oficjalny Partner Serwisu

Eugeniusz Andrejuk, 21 lipca 2010

Na posiedzeniu Komisji d/s wydawania licencji klubowych, które odbyło się 19-20 lipca w Warszawie rozpatrzone zostały 84 wnioski. W wyniku weryfikacji złożonej dokumentacji przyznano 29 licencji klubowych na udział w rozgrywkach w sezonie 2010/2011. 55 klubów zostało wezwanych do uzupełnienia złożonej dokumentacji, zaś 32 kluby do czasu zakończenia obrad nie dostarczyły dokumentacji niezbędnej do uzyskania licencji klubowej.

Na posiedzeniu  Komisji d/s wydawania licencji klubowych, które odbyło się 19-20 lipca w Warszawie rozpatrzone zostały 84 wnioski. W wyniku weryfikacji złożonej dokumentacji przyznano 29 licencji klubowych na udział w rozgrywkach w sezonie 2010/2011. 55 klubów zostało wezwanych do uzupełnienia złożonej dokumentacji, zaś 32 kluby do czasu zakończenia obrad  nie dostarczyły  dokumentacji niezbędnej do uzyskania licencji klubowej.  

Termin składania dokumentacji został w 2010 roku wyjątkowo przedłużony do 30 lipca, ponieważ jest obecnie sezon urlopowy, a Komisja decyzją Zarządu Polskiego Związku Piłki Siatkowej została powołana 29 czerwca. Z klubów biorących udział w rozgrywkach szczebla centralnego zwolnione z ubiegania się o licencję zostały tylko Szkoły Mistrzostwa Sportowego PZPS.

- Powołując Komisję d/s wydawania licencji klubowych władze Polskiego Związku Piłki Siatkowej wprowadziły do rozgrywek czytelne i transparentne zasady funkcjonowania i finansowania klubów oraz relacji między zawodnikami i klubami. Każdy klub ubiegając się o licencję musi przedstawić m.in. zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego o braku zaległości w spłatach należności. Z kolei zarządy klubów muszą przedstawić oświadczenia o zdolności finansowej. Gdyby one okazały się nieprawdziwe licencje zostaną odebrane, a co za tym idzie zespół zostanie wykluczony z rozgrywek - powiedział sekretarz generalny PZPS Bogusław Adamski. Podkreślił on, że powołanie Komisji było związane z potrzebą uporządkowania wszystkich spraw organizacyjnych klubów.

Sekretarz generalny PZPS przypomniał, że o licencję Komisji muszą ubiegać się wszystkie kluby, również PlusLigi Kobiet oraz PlusLigi. Gdy ją otrzymają, ale jednak władze Profesjonalnej Ligi Piłki Siatkowej S.A. stwierdzą, że dany klub "nie spełnia warunków do udziału w rozgrywkach" to dalsze decyzje należą już do kierownictwa PLPS S.A.

Komisja bada zdolność klubu do przystąpienia do rozgrywek. Licencja jest wydawana na jeden sezon i na jedną klasę rozgrywkową. Klub ma prawo zaskarżyć decyzję Komisji o nieprzyznaniu licencji do Sądu Odwoławczego Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Jego decyzja będzie ostateczna.

W skład Komisji ds. wydawania licencji klubowych wchodzą:  Janusz Kamiński (przewodniczący), Waldemar Bartelik, Józef Bartkowiak, Tadeusz Jasiński i Mieczysław Wachowiak. Działa ona na prawach Wydziału PZPS. Następne posiedzenie Komisji ds. wydawania licencji zaplanowano na 7 sierpnia br.