SPONSORZY GŁÓWNI

Oficjalny Partner Serwisu

smspzps.pl/, 2 grudnia 2015

Kompleksowa praca mentalna prowadzona jest w obecnym roku szkolnym z uczennicami Szkoły Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Piłki Siatkowej w Szczyrku. Specjalnymi zajęciami objęci zostali również trenerzy i grono pedagogiczne.

Kompleksowa praca mentalna prowadzona jest w obecnym roku szkolnym z uczennicami Szkoły Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Piłki Siatkowej w Szczyrku. Specjalnymi zajęciami objęci zostali również trenerzy i grono pedagogiczne.

W rozumieniu czysto definicyjnym coaching to praca z człowiekiem na zasobach, zakładająca, że każdy ma potencjał odpowiedni, by osiągnąć własne cele. To interaktywny proces szkolenia, poprzez metody związane z psychologią, realizowaniem procesu decyzyjnego do zaspokajania potrzeb, który pomaga pojedynczym osobom lub organizacjom w przyspieszeniu tempa rozwoju i polepszeniu efektów działania. W jaki sposób najważniejsze zagadnienia związane z coachingiem realizowane są w naszej placówce?

– Mówiąc o zespole mamy na myśli cały system naczyń połączonych. Indywidualna praca z zawodniczkami jest o tyle istotna, że każda z nich ma wpływ na funkcjonowanie owego systemu. Siłą zespołu jest jego różnorodność i poziom wiary w siebie najsłabszego zawodnika. Im to ogniwo jest mocniejsze, tym lepszy jest system – wyjaśnia dr Przemysław Pieczyński, który spotkał się już na zajęciach z podopiecznymi Szkoły Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Piłki Siatkowej w Szczyrku.

Jednocześnie ważna kwestia to praca z trenerami oraz nauczycielami. – Relacja na linii trener/nauczyciel-zawodniczka działa w dwie strony i dla obu jest wyzwaniem, które należy podjąć. Trener/nauczyciel przychodzi na „gotowego” ucznia i funkcjonuje jako autorytet. Otwarty na zmiany, rozwijający się stanowi ogromną inspirację – podkreśla dr Pieczyński.

Trening mentalny, jak zauważa rozmówca, ma pomóc zawodniczkom w osiąganiu ich celów sportowych w drużynie, ale także indywidualnych. – Sport to piękny sposób na poszukiwanie siebie, przezwyciężanie własnych słabości i oczywiście znajduje odzwierciedlenie w życiu codziennym – dodaje Przemysław Pieczyński.

Rozpoczęta współpraca będzie w naszej szkole kontynuowana. – Zawodniczki będą monitorowane. Zobaczymy, jak taka praca wpływa na ich rozwój sportowy, intelektualny, czy możliwość znalezienia się w nowych, często niełatwych sytuacjach – podsumowuje.