SPONSORZY GŁÓWNI

Oficjalny Partner Serwisu

PZPS, 8 lutego 2014

W związku z decyzjami Sądu Odwoławczego 1/2014 i 2/2014 z 20 stycznia 2014 roku wraz z późniejszym oddaleniem wniosków o wstrzymanie ich wykonania dotyczącymi Klubu ZAKSA Kędzierzyn-Koźle i Zawodnika Grzegorza Boćka, Polski Związek Piłki siatkowej informuje i przypomina, że Sąd Odwoławczy przy Polskim Związku Piłki Siatkowej zgodnie z § 40 Statutu PZPS jest organem niezawisłym i autonomicznym działającym w oparciu o przepisy Regulaminu Dyscyplinarnego PZPS uchwalonego przez Walne Zgromadzenie Delegatów oraz regulamin Sądu Odwoławczego.

W związku z decyzjami Sądu Odwoławczego 1/2014 i 2/2014 z 20 stycznia 2014 roku wraz z późniejszym oddaleniem wniosków o wstrzymanie ich wykonania dotyczącymi Klubu ZAKSA Kędzierzyn-Koźle i Zawodnika Grzegorza Boćka, Polski Związek Piłki siatkowej informuje i przypomina, że Sąd Odwoławczy przy Polskim Związku Piłki Siatkowej zgodnie z § 40 Statutu PZPS jest organem niezawisłym i autonomicznym działającym w oparciu o przepisy Regulaminu Dyscyplinarnego PZPS uchwalonego przez Walne Zgromadzenie Delegatów oraz regulamin Sądu Odwoławczego.

W związku z tym za treści postanowień Sądu Odwoławczego odpowiadają jego członkowie działający w granicach Regulaminu Dyscyplinarnego PZPS oraz regulaminu Sądu Odwoławczego.

Członkowie Zarządu PZPS i innych organów Związku z mocy prawa nie posiadają żadnych kompetencji pozwalających wpływać a tym bardziej ingerować w suwerenne decyzje Sądu Odwoławczego.

Jednocześnie Polski Związek Piłki Siatkowej żałuje, że sam Zawodnik oraz AZS Częstochowa i ZAKSA Kędzierzyn-Koźle w sprawie rozbieżności o przynależność klubową Grzegorza Boćka nie skorzystali z drogi polubownego rozwiązania sporu, która jest w przewidziana w Statucie PZPS i dotychczas była dobrym zwyczajem naszego środowiska. 

Polski Związek Piłki Siatkowej