SPONSORZY GŁÓWNI

Oficjalny Partner Serwisu

PZPS, 23 stycznia 2014

Przewodniczący Sądu Odwoławczego przy Polskim Związku Piłki Siatkowej wyjaśnia podstawy decyzji Sądu, które zapadły 20 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Sądu Odwoławczego przy Polskim Związku Piłki Siatkowej wyjaśnia podstawy decyzji Sądu, które zapadły 20 stycznia 2014 roku.

1. Sąd Odwoławczy przy PZPS (dalej Sąd) wydając decyzje w sprawie  1\2014 i 2\2014 nie zajmował się przynależnością  klubową zawodnika. Przedmiotem postepowania Sądu było wykroczenie dyscyplinarne Zawodnika i Klubu. Orzeczenia Sądu dotyczą wyłącznie odpowiedzialności dyscyplinarnej.

Z punktu widzenia Sądu Zawodnik Grzegorz Bociek pozostaje Zawodnikiem ZAKSA SA Kędzierzyn Koźle.

2. Spór o przynależność klubową pomiędzy AZS Częstochowa a  ZAKSA S.A. może być rozstrzygnięty w drodze postępowania przed sądem polubownym , lub w razie braku takiego zapisu, przed sądem powszechnym.

Przewodniczący Sądu Odwoławczego