SPONSORZY GŁÓWNI

Oficjalny Partner Serwisu

Janusz Uznański - Rzecznik Polskiego Związku Piłki Siatkowej, 30 listopada 2016

W związku z odwołaniem złożonym przez odwołania Klub Sportowy AZS AWF Warszawa od Decyzji Wydziału Rozgrywek Polskiego Związku Piłki Siatkowej z dnia 25 października 2016r. L. dz. 4561/2016 Sąd Odwoławczy Polskiego Związku Piłki Siatkowej postanowił:

W związku z odwołaniem złożonym przez odwołania Klub Sportowy AZS AWF Warszawa od Decyzji Wydziału Rozgrywek Polskiego Związku Piłki Siatkowej  z dnia 25 października 2016r. L. dz. 4561/2016 Sąd Odwoławczy Polskiego Związku Piłki Siatkowej postanowił działając na podstawie § 7 ust.1 i § 53  Regulaminu Sądu Odwoławczego przy PZPS:

1. Uchylić zaskarżoną Decyzję w części dotyczącej nałożenia na Klub AZS AWF Warszawa kary finansowej W KWOCIE 5.000 /pięć tysięcy/ złotych i w tym zakresie umorzyć postepowanie w sprawie.

2. W pozostałej części tj. zweryfikowania spotkania z dnia 28 września 2016 pomiędzy APS Rumia a AZS AWF UKSW Warszawa jako walkower dla APS Rumia, utrzymać w mocy zaskarżoną Decyzję.

3. Wobec częściowego uwzględnienia odwołania zwrócić skarżącemu połowę uiszczonego wpisu sądowego.

Szczegółowe uzasadnienie zostało przesłane zainteresowanym.