SPONSORZY GŁÓWNI

Oficjalny Partner Serwisu

Janusz Uznański - Rzecznik Polskiego Związku Piłki Siatkowej, 30 listopada 2016

Sąd Odwoławczy Polskiego Związku Piłki Siatkowej orzekł utrzymanie w mocy kar nałożony na klub Tauron MKS Dąbrowa Górnicza przez Zarządzającego, tj. Profesjonalną Ligę Piłki Siatkowej w związku z naruszeniem § 50 Regulaminu Profesjonalnego Współzawodnictwa w Piłce Siatkowej.

Sąd Odwoławczy Polskiego Związku Piłki Siatkowej orzekł utrzymanie w mocy kar nałożony na klub Tauron MKS Dąbrowa Górnicza przez Zarządzającego, tj. Profesjonalną Ligę Piłki Siatkowej w związku z naruszeniem § 50 Regulaminu Profesjonalnego Współzawodnictwa w Piłce Siatkowej.

Decyzją nr 1/2016/17 z dnia 21 października 2016 roku, Zarządzający -  Profesjonalna Liga Piłki Siatkowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie orzekł, że podczas meczu piłki siatkowej pomiędzy klubem Tauron MKS Dąbrowa Górnicza, a klubem Developres SkyRes Rzeszów, odbywającego się w dniu 17 października 2016 r. w Hali Centrum, klub Tauron MKS Dąbrowa Górnicza posiadał w swoim składzie na boisku w tym samym czasie mniej Zawodników Krajowych niż minimalna liczba Zawodników w przepisach Regulaminu, a w tym samym dopuścił się naruszenia przepisów Regulaminu (§ 50 Regulaminu).

W związku z powyższym, działając na podstawie § 35 ust. 1 pkt e). § 50 ust. 1 i 2. § 37 ust. 1 pkt a) oraz § 102 Regulaminu, Zarządzający orzekł o:

1) przyznaniu walkoweru klubowi Developres SkyRes Rzeszów oraz ustalił, że klub Tauron MKS Dąbrowa Górnicza, przegrywa spotkanie rozegrane pomiędzy klubami w dniu 17 października 2016 roku wynikiem 0:3 i 0:25 w każdym secie;

2) obowiązku zapłaty przez klub Tauron MKS Dąbrowa Górnicza kary pieniężnej w wysokości 5 000.00 (słownie: pięć tysięcy złotych), którą należy uiścić w terminie 21 dni od dnia doręczenia przedmiotowej decyzji, na rachunek bankowy Zarządzającego o numerze 51 2030 0045 1110 0000 0029 3000;

3) obowiązku zapłaty przez klub Tauron MKS Dąbrowa Górnicza na rzecz Developres SkyRes Rzeszów kwoty w wysokości 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych), która należy uiścić na rzecz Developres SkyRes Rzeszów w terminie 21 dni od dnia doręczenia przedmiotowej decyzji.

Sąd Odwoławczy zważył, co następuje:

Odwołanie okazało się bezzasadne. Sąd Odwoławczy podziela ustalenia zawarte w zaskarżonej decyzji oraz ich ocenę dokonaną przez Zarządzającego.

Szczegółowe uzasadnienie orzeczenia Sądu Odwoławczego zostało przesłane zainteresowanym.