SPONSORZY GŁÓWNI

Oficjalny Partner Serwisu

28 kwietnia 2014

Data ogłoszenia, tj. 28 maja 2014 roku, wpisana w specyfikacji warunków zamówienie, jest oczywistą omyłką pisarską. Data publikacji, termin składania ofert oraz daty realizacji poszczególnych zadań jednoznacznie określają ramy czasowe przedmiotowego przetargu.

Data ogłoszenia, tj. 28 maja 2014 roku, wpisana w specyfikacji warunków zamówienie, jest oczywistą omyłką pisarską. Data publikacji, termin składania ofert oraz daty realizacji poszczególnych zadań jednoznacznie określają ramy czasowe przedmiotowego przetargu.