SPONSORZY GŁÓWNI

Oficjalny Partner Serwisu

30 kwietnia 2011

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest świadczenie usług sprzedaży, wystawiania i dostarczania biletów lotniczych dla Polskiego Związku Piłki Siatkowej w okresie 1 roku od daty podpisania umowy (nr sprawy: 1/PZPS/BL/PN-1/11

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest świadczenie usług sprzedaży, wystawiania i dostarczania biletów lotniczych dla Polskiego Związku Piłki Siatkowej w okresie 1 roku od daty podpisania umowy (nr sprawy: 1/PZPS/BL/PN-1/11