SPONSORZY GŁÓWNI

Oficjalny Partner Serwisu

inf. prasowa / TS PRO-FAMILIA, 21 października 2021

28 listopada 2021 r. w Jedliczu i Ustrobnej po raz kolejny odbędzie się międzynarodowy rodzinny turniej siatkówki PRO-FAMILIA CUP. Komunikat organizacyjny i szczegóły poniżej oraz w załączonych linkach.

21607c

 1. Organizatorzy
 • Towarzystwo Sportowe PRO-FAMILIA Wojaszówka
 • GOSiR Jedlicze
 • Gmina Wojaszówka
 1. Patronat Honorowy
 • Poseł Parlamentu Europejskiego Bogdan Rzońca
 • Poseł na Sejm RP Maria Kurowska
 • Prezes PZPS Sebastian Świderski
 • Prezes PWZPS Jacek Szalacha
 • Przewodniczący Sejmiku województwa podkarpackiego Jerzy Borcz
 • Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl
 • Starosta Powiatu Krośnieńskiego Jan Pelczar
 • Burmistrz Jedlicza Jolanta Urbanek
 • Wójt Gminy Wojaszówka Sławomir Stefański

Turniej został dofinansowany przez: Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Urząd Marszałkowski województwa podkarpackiego, Czarnorzecko-Strzyżowską LGD

 1. Sponsor Tytularny
 • Orlen Południe SA
 • Fundacja Studencka Młodzi Młodym
 • GK PGNiG Oddział Sanok
 1. Sponsorzy główni
 • ZPRE „Jedlicze” EBA Krosno, BNP Paribas, RBDiM Krosno
 1. Sponsorzy i partnerzy

Krosoft Krosno, Juna Jasło, PRiD Krosno, Fabryka Armatur JAFAR, Inwest Profil Bajdy, Wenta, Sklepy Zielony Koszyk, Nowy Styl Group, Luks Granit R. Karwat, Inwentech Group, Cechini Muszyna, Delikatesy Centrum, Groszek, AGET BHP, Duet Ustrobna, Max Stone Bratkówka, Remondis KRO eko, Techprofbud Jasło

 1. Cel rozgrywek i zasady uczestnictwa
 • popularyzacja siatkówki jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu wśród rodzin, osób nieaktywnych zawodowo i społecznie
 • promocja aktywnego stylu życia wśród wszystkich grup społecznych jako skuteczne formy profilaktyki zdrowotnej i przeciwdziałania patologiom społecznym
 1. Zasady i kategorie uczestnictwa
 • kategoria otwarta - dla drużyn grających w ligach, zakładów pracy, organizacji, fundacji; nie dopuszczamy zawodników grających w Ekstraklasie oraz 1. lidze
 • kategoria amatorska - dla drużyn amatorskich, zakładów pracy, stowarzyszeń, szkół ponadgimnazjalnych
 • brak elementu rodzinnego w składzie zgłaszanego zespołu eliminuje drużynę z turnieju
 • w drużynie może wystąpić maksymalnie 10 zawodników
 • mecze w grupach zostaną rozegrane systemem każdy z każdym
 • mecze w grupach będą rozgrywane do dwóch wygranych setów do 15
 • najlepsze dwie drużyny z poszczególnych grup awansują do dalszych gier, które zostaną rozegrane systemem: zwycięzca grupy A z drugą drużyną grupy B; druga z grupy A z pierwszą z grupy B, analogicznie w grupach C i D
 • Sędzia Główny i Organizatorzy są uprawnieni do sprawdzania tożsamości uczestników zawodów
 • mecze finałowe zostaną rozegrane do trzech wygranych setów w halach Ustrobna, Jedlicze
 • Każdy drużyna uczestnicząca w turnieju składa pisemne oświadczenie (pisemne potwierdzenie uczestnictwa, podpisywane przez kapitana drużyny), że startują na własną odpowiedzialność. Organizator nie ubezpiecza zawodników.
 • turniej odbędzie się w reżimie sanitarnym. Wszystkie drużyny zobowiązane są do wypełnienia kwestionariusza sanitarnego i przekazania go w dniu zawodów.
 1. Harmonogram i sprawy różne:
 • zapisy drużyn do turnieju prosimy zgłaszać najpóźniej do 10.11.2021
 • nie przewidujemy możliwości zapisów w dniu zawodów, wyjątek stanowić będą drużyny zagraniczne
 • drużyny zagraniczne przyjazd w dniu 27.11.2020 do godz. 18.00 – zakwaterowanie
 • koszty noclegów pokrywa organizator turnieju
 • program zawodów:
 • 7.30 – 8.30 – sprawdzanie zgłoszeń, wydanie napojów, kart żywieniowych – obiad, losowanie grup
 • 8.45 – 9.00 – otwarcie turnieju, wystąpienia gości
 • 9.15 – 9.30 – dojazd do obiektów sportowych
 • 9.30 - 13.00 – gry eliminacyjne w grupach
 • 13.00 – 14.00 – obiad dla wszystkich uczestników
 • 14.00 – 16.00 – ciąg dalszy turnieju, mecze półfinałowe i finały
 • 16.00 – 17.00 – zakończenie turnieju i wręczenie nagród dla czterech najlepszych drużyn
 • Drużyny wyeliminowane po grach grupowych otrzymują nagrody pocieszenia - grawerowane puchary szklane, dyplomy
 • wszystkim uczestnikom, zawodnikom zapewniamy ciepły posiłek – obiad od godz. 13.00 do 14.00
 • podczas trwania turnieju całodzienny poczęstunek w formie stołu szwedzkiego swojskie jadło, swojskie wyroby, wędliny, wyroby garmażeryjne, żurek, ciasta, owoce, kawa, herbata
 • wszyscy uczestnicy otrzymają również zimne napoje (woda niegazowana)
 1. Sprawy różne
 • pełnoletni zawodnicy nie mogą mieć przeciwskazań lekarskich do wzięcia udziału w turnieju
 • uczestników obowiązuje strój sportowy
 • zawodnicy występują w turnieju na własną odpowiedzialność, ubezpieczenie w własnym zakresie
 • organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione podczas turnieju
 • każdy zawodnik zapisując się do turnieju wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku w materiałach
 • kapitanowie drużyn podpisują oświadczenia, że zawodnicy jego drużyny nie wykazuje objawów dla COVID-19, nie są objęci kwarantanną, w ostatnich dwóch tygodniach nie spotykali się z osobami objętymi obostrzeniami związanymi z COVID-19
 • uczestnicy turnieju podczas przebywania na hali zobligowani są do stosowania się do wytycznych organizatora w zakresie przeciwdziałania możliwości zakażenia się COVID-19, tj. dezynfekcja rąk, brak uścisku rąk, przybijania „piątek” itp.

Klauzula o ochronie danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 5/46/WE(Dz.U.UE.L.2016.119.1):

 1. Administratorem danych osobowych jest Towarzystwo Sportowe Pro-Familia Wojaszówka
 2. Wizerunek uczestników może być przetwarzany wyłącznie na potrzeby promocji zawodów oraz umieszczany na portalach internetowych
 3. Administrator nie będzie przekazywał danych osobom trzecim ani innym podmiotom
 4. Brak możliwości przetwarzania danych osobowych uczestnika zawodów przez organizatora uniemożliwia udział w turnieju.

Informacje o turnieju, zgłoszenia drużyn: www.pro-familia.net

W trakcie turnieju będzie przeprowadzona akcja charytatywna – zbiórka pieniężna na osoby pokrzywdzone przez los. W Jedliczu zbierać będziemy na osobę po chorobie nowotworowej (pełnoletnią), w Ustrobnej na chłopca z porażeniem mózgowym. Wszyscy uczestnicy i goście będą mogli wziąć udział w loterii która zasili konto zbiórki. Cena fantu - nagród przekazanych od sponsorów  od 4.00 zł do 5.00 zł w zależności od wartości nagrody.

Główną atrakcją będzie licytacja fotela do komputera od sponsora - firmy Nowy Styl oraz koszulki reprezentantów Polski w Piłce Siatkowej - Wilfredo Leona, Norberta Hubera i innych.  

SERDECZNIE PAŃSTWA ZAPRASZAMY DO JEDLICZA I USTROBNEJ!

ORGANIZATORZY