SPONSORZY GŁÓWNI

Oficjalny Partner Serwisu

Janusz Uznański - rzecznik Polskiego Związku Piłki Siatkowej, 11 czerwca 2015

W Warszawie trwa Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Delegatów. Obrady otworzył Paweł Papke, Prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej.

Szanowne Delegatki,

Szanowni Delegaci

na Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Piłki Siatkowej

Drodzy goście!

Mam po raz pierwszy zaszczyt stanąć przed najwyższą władzą Polskiego Związku Piłki Siatkowej – Walnym Zgromadzeniem.

Nim rozpocznę swoje wystąpienie chciałbym, abyśmy chwilą ciszy uczcili pamięć zmarłego kilka dni temu Pana Józefa Bartkowiaka – Członka Zarządu PZPS, Delegata, Prezesa Lubuskiego Związku Piłki Siatkowej.

Proszę oddajmy także cześć panom Włodzimierzowi Winklerowi i Markowi Kisielowi, którzy zmarli w trakcie tej kadencji. Wszystkich ich łączyła wielka pasja i miłość do siatkówki. Proszę o powstanie.

Dziękuję.

 

Szanowne Panie!

Szanowni Panowie!

Walne Zgromadzenie Delegatów PZPS jest najwyższą władzą związku.
To od decyzji tego gremium zależy przyszłość naszej dyscypliny.

16 lutego br. zostałem wybrany przez Zarząd na stanowisko Prezesa Polskiego Związku Piłki Siatkowej i wybór ten przyjąłem jako jednoznaczny wyraz zaufania do mojej osoby. Mija zatem pierwsze 120 dni mojego funkcjonowania na tym stanowisku. 

Przyjąłem to wyzwanie w poczuciu odpowiedzialności za polską siatkówkę, która kilka miesięcy temu znalazła się w bardzo trudnej sytuacji. Przyjąłem to wyzwanie także dlatego, że siatkówce zawdzięczam wszystko, co osiągnąłem. Siatkówka, obok mojej rodziny, jest moją kolejną wielką miłością.

Jestem sportowcem i sport nauczył mnie zasad, którymi kieruję się także w działalności publicznej. Wiem, że jedynie ciężka, systematyczna praca może przynieść sukces.
Na taką pracę i taki styl funkcjonowania w roli szefa federacji jestem nastawiony i od początku im hołduję.

Sport nauczył mnie, że w rywalizacji wartością fundamentalną są zasady fair play. Także im hołduję i przestrzegam tych zasad i oczekuję tego od współpracowników.

Siatkówka nauczyła mnie też działania zespołowego. Dlatego od pierwszego dnia pracuję w zespole ludzi oddanych siatkówce – osób kreatywnych, kompetentnych i profesjonalnych. W tym miejscu chciałbym im wszystkim podziękować za zaangażowanie.

Sport jest dobrą szkołą życia i nauczył mnie jeszcze jednej zasady. Mianowicie: z porażek i niepowodzeń należy wyciągać wnioski i nie wolno się poddawać. Trzeba wiele optymizmu, wiary i przekonania, aby zrealizować nawet najtrudniejsze wyzwania i marzenia. Szczególnie teraz, kiedy czyni się wiele, aby obraz naszej dyscypliny zaciemnić. A nie tak źle jak się podaje! Jest wręcz przeciwnie!

Szanowne Delegatki, Szanowni Delegaci!

Nie unikam i nie będę unikać tak zwanych trudnych tematów. Wiemy co wydarzyło się w listopadzie ubiegłego roku. To przykra i trudna sprawa. Odbiła się na wizerunku Związku. Nie spowodowała natomiast uchybień, w działalności  statutowej. Polski Związek Piłki Siatkowej przeszedł przez tę próbę.

Proszę Państwa!

Po listopadowych wydarzeniach Zarząd Polskiego Związku Piłki Siatkowej podjął wiele decyzji, które służą stabilizacji federacji i obronie jej wizerunku.

Jedną z kluczowych decyzji Zarządu było przeprowadzenia audytu procedur wyłaniania dostawców turnieju głównego mistrzostw świata.
To była autonomiczna decyzja Zarządu. Raport z audytu, który jest adresowany do Was, poznacie Państwo w drugiej części obrad, ale raz jeszcze podkreślam – to było świadome działanie Zarządu w poczuciu odpowiedzialności za Polską Siatkówkę.

Biorąc pod uwagę wydarzenia z listopada 2014 roku oraz to, co na wzór biznesu powinno zagościć także w profesjonalnym sporcie wnoszę o stworzenia i wdrożenie Kodeksu Dobrych Praktyk Polskiej Siatkówki.

Przyjęcie tego dokumentu będzie jednoznaczną deklaracją działania w zgodzie z zasadami, obowiązującymi przepisami i moralnością sportową przez działaczy, szkoleniowców, sędziów zawodniczki i zawodników. Przy tej okazji sformułujemy także Misję i Wizję PZPS, dokument wyznaczający perspektywę i zasady naszego działania.

Dysponując tego rodzaju dokumentami staniemy się znaczniej bardziej transparentni niż dotychczas dla całej opinii publicznej. Tym samym będziemy bardziej wiarygodni dla przedstawicieli biznesu stosujących analogiczne zasady w swojej codziennej działalności.

To kolejny krok na drodze profesjonalizacji działań Związku. Krok konieczny do wykonania, który zyska zwolenników we wszystkich środowiskach i co bardzo cenne wpłynie pozytywnie na wizerunek Związku.

Zwracam się do państwa z prośbą o poparcie tej propozycji, tak, aby stała się ofertą całego naszego środowiska.

Szanowni Państwo,

Przedstawimy dziś sprawozdanie z mistrzostw świata. Pod każdym względem były to mistrzostwa kapitalne. Sportowo spełniło się marzenie, piękny sen – przed własną, niezwykłą, rozkochaną publicznością zdobyliśmy złoty medal mistrzostw świata. Pozornie szalone pomysły z nominacją Stephana Antigi na selekcjonera kadry, Ceremonią i Meczem Otwarcia na Stadionie Narodowym, okazały się strzałami w „dziesiątkę”. Organizacyjnie, nie odnotowaliśmy żadnej wpadki. Było bezpiecznie, było wiele emocji, ale tylko emocji pozytywnych. Pobiliśmy wszystkie możliwe rekordy.  Najwięcej w historii spotkań mistrzostw świata – 103 zobaczyło z trybun niemal 600 tysięcy widzów. Komplety w halach były nie tylko na meczach Polaków, ale także naszych rywali. Przekaz telewizyjny dotarł do blisko 170 krajów i w tych krajach poznano nowoczesną Polskę. Dołożyliśmy też kolejne cegiełki do rozwoju światowej siatkówki.

Mistrzostwa zakończyły się ogromnym sukcesem finansowym. To kapitał, który wymaga rozsądnych inwestycji i rozważnego gospodarowania. Nigdy w historii Polskiego Związku Piłki Siatkowej nie mieliśmy takiego zysku.
O tym szerzej będzie mowa w sprawozdaniu finansowym. Mogę tylko powiedzieć, że dziesięć lat temu związek miał straty. Teraz porównanie budżetów z roku 2004 i 2014 daje przyrost o niemal 2200%!

Mamy do zaprezentowania dwa audyty przygotowane przez renomowane firmy. To dokumenty, które służyć mają wypracowaniu takich reguł działalności Związku, które pozwolą na uniknięcie błędów i na jak najbardziej efektywną realizację zadań statutowych. Pragnę jednocześnie stanowczo podkreślić – audyt dotyczący mistrzostw świata jednoznacznie dowodzi, że nie doszło do naruszenia prawa.

Swoją ocenę roku ubiegłego przedstawi także Komisja Rewizyjna.

Panie, Panowie!

Nie jestem Prezesem „gabinetowym”, a czas mojej prezesury też jest wyjątkowy. Nie było więc przypadkiem, że od pierwszych dni sprawowania funkcji ruszyłem w teren. Spotykałem się z kolegami z wojewódzkich związków. To były bardzo ważne i pouczające dla mnie spotkania.  Stąd między innymi zrodziła się idea zwołania Kongresu Polskiej Siatkówki, który ma wyznaczyć kierunki zmian, szczególnie w regulacjach prawnych służących także przejrzystości funkcjonowania Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Rozszerzona o reprezentantów Kongresu Komisja Statutowa pracuje już nad nowymi zapisami. Kolejny Kongres Polskiej Siatkówki wypracuje ich ostateczny kształt.

Na mój wniosek Zarząd powołał Radę Związku. Pragnę by to gremium służyło bieżącej wymianie informacji i doświadczeń pomiędzy PZPS, a Związkami Wojewódzkimi.

Szanowane Delegatki!

Szanowni Delegaci!

Wielką wartością Polskiej Siatkówki są kibice. To oni sprawiają, że nasze reprezentacje i drużyny klubowe mają dla kogo walczyć o cenne laury.

To motywuje do osiągania najwyższego poziomu sportowego i walki
o najwyższe cele. Mówię to z całą odpowiedzialnością – wkład polskich kibiców w sukcesy Polskiej Siatkówki ostatnich lat jest ogromny i niezaprzeczalny.  Wnoszą oni do Polskiej Siatkówki unikalną w skali świata wartość i stali się jej immanentną cechą odróżniającą Polskę od innych krajów. Należą się im słowa szczególnego uznania i podziękowania.

Szanowni Państwo!

Kiedy podczas ostatnich wyborów zostałem wskazany przez Was do Zarządu federacji, skupiłem się na  kwestiach związanych ze szkoleniem. Uczestniczyłem w pracach przygotowawczych i wdrażaniu pionierskiego programu Związku w zakresie upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży, którego jednym z zasadniczych elementów są Siatkarskie Ośrodki Szkolne. Program ten zyskał aprobatę ministerstwa sportu i obecnie jest wspólnie realizowany z tym urzędem. Start nie był łatwy. Nikt wcześniej w Polsce programu na taką skalę nie realizował. Model, założenia i zasady organizacyjne zostały wdrożone przez zespół Waldemara Wspaniałego.

Ponad pięć tysięcy dziewcząt i chłopców, niemal czterystu nauczycieli w prawie 140 szkołach realizuje siatkarskie marzenia. Z tej grupy zapewne wyłonią się kolejne mistrzynie i kolejni mistrzowie siatkówki.

Na sali jest wiele osób, które włożyły wiele wysiłku i serca w budowanie fundamentów Polskiej Siatkówki. To także dzięki Wam udało się w tak błyskawicznym tempie i z takim rozmachem uruchomić, ustabilizować i rozwijać ten program. Bardzo, Wam za to dziękuję i proszę o dalszą aktywność.

Dziękuję także Ministerstwu Sportu i Turystyki za zaufanie i konsekwencję w realizacji Programu. Wiem, że wspólnie nam się to opłaca. Teraz inne dyscypliny czerpią z naszych doświadczeń, którymi chętnie się z nimi dzielimy.

Jesienią odbędzie się Kongres Siatkówki Młodzieżowej, podczas którego przedyskutujemy i mam nadzieję, że wypracujemy rozwiązania, które pozwolą na spożytkowanie ogromnego potencjału stworzonego dzięki Programowi S.O.S.

Drodzy Delegatki i Delegaci!

Wspominałem już o harmonijnej współpracy z Ministerstwem Sportu
i Turystyki. Szczerze dziękuję za ten niezwykle pozytywny stosunek do naszej dyscypliny.

Polska Siatkówka ma wielu sprzymierzeńców. Ministerstwo Sportu i Turystyki, sponsorzy – PKN ORLEN, Plus, liczna grupę firm wspierających sprawiają, iż potrzeby reprezentacji wszystkich kategorii są zabezpieczone. Poziom organizacyjny polskich widowisk siatkarskich sprawia, że na trybunach mamy komplety fantastycznej widowni. Do końca roku 2016 realizujemy główne umowy sponsorskie. Niezmiennie nasze widowiska i te najwyższej, ale i te nieco niższej rangi, cieszą się zainteresowaniem samorządów. Władze miast pozytywnie oceniają wartość promocyjną, jaką niesie siatkówka.

Staramy się zatem pozyskać kolejnych sprzymierzeńców. Dziękujemy naszym sponsorom i samorządom wielu miast za zaangażowanie a przede wszystkim za zaufanie.

Polska Siatkówka jest produktem cenionym ze względu na rezultaty sportowe i efektywność organizacyjną jaką osiąga.

Szanowni Państwo!

Wielki wkład w promocję siatkówki mają nasi partnerzy medialni. Są nimi od ponad dziesięciu lat Telewizja Polsat, a od niedawna Grupa wp.pl. Są to znakomici sojusznicy siatkówki i dlatego też przedłużyliśmy umowy z obydwoma tymi partnerami.

Konkurs na prawa telewizyjne do transmisji z meczów reprezentacji na lata 2015 – 2018, który wywołał tyle emocji ze strony telewizji publicznej, był przeprowadzony w sposób transparentny i przejrzysty. Nie jest naszą winą, że taki koncern, jak TVP SA nie potrafił złożyć oferty skutecznej prawnie. Tę kwestię opisałem w liście, który skierowałem do Państwa kilka dni temu. Telewizja publiczna skierowała sprawę do sądu. Niech suwerenny, niezawisły sąd oceni tę sytuację.

Mogę jednocześnie zapewnić, że Telewizja Polsat zawarła z PZPS umowę, której wartość jest wyższa od poprzedniego kontraktu. To efekt naszych sukcesów sportowych, profesjonalnej organizacji i pracy zespołu negocjacyjnego kierowanego przez wiceprezesów Andrzeja Ladzińskiego i Andrzeja Lemka.

W liście, który Państwo otrzymaliście precyzyjnie wskazałem na motywacje kierujące Telewizją Polską w relacjach z PZPS.

Drodzy Państwo!

Na koniec chciałbym chwilę powiedzieć o przyszłości. Rozpoczynamy prace nad Strategią Rozwoju Polskiej Siatkówki na lata 2016-2020 – zatytułowaną TOKIO 2020. Obejmować ona będzie wszystkie działania Związku zmierzające do uzyskania sukcesu podczas Igrzysk Olimpijskich, które odbędą się za pięć lat. Strategia ujmować będzie nasze plany dotyczące najważniejszych obszarów aktywności Polskiej Siatkówki i wskazywać będzie metody ich realizacji. Chciałbym, aby ta strategia, stała się naszym wspólnym drogowskazem i wyznaczała cele, które staną się naszymi wspólnymi sukcesami.

Ważne jest określenie perspektyw szkolenia dzieci i młodzieży, instruktorów i trenerów, wyznaczenie planów sportowych reprezentacji, określnie strategii marketingowej i komunikacyjnej a także organizacyjnej Związku. Sformułowanie naszych planów, co do organizacji imprez na najwyższym poziomie. Przy formułowaniu tego dokumentu korzystać będziemy z dotychczasowych naszych doświadczeń a trzeba pamiętać, że są wielce zobowiązujące.

Koleżanki i Koledzy!

Życzę owocnych obrad, rzeczowych dyskusji i konstruktywnych wniosków. Dziękuję za wysoką frekwencję, która dowodzi, że sprawy Polskiej Siatkówki są bliskie Waszemu sercu.