SPONSORZY GŁÓWNI

Oficjalny Partner Serwisu

10 maja 2023

Obrady i zmiany osobowe w Zarządzie PZPS

9 maja 2023 r. w Warszawie odbyło się kolejne zebranie Zarządu Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Obrady dotyczyły szeregu istotnych kwestii organizacyjnych, a jednym z punktów było głosowanie nad wyborem nowego członka Zarządu.

Nowym członkiem Zarządu PZPS został Leszek Wencel. Głosowanie odbyło się zgodnie ze Statutem PZPS, a wybór nowego członka Zarządu odbył się na zasadzie dokooptowania. Decyzja zapadła jednogłośnie.

Nowy członek Zarządu jest byłym siatkarzem i doświadczonym menedżerem, kierującym przez wiele lat polskimi i zagranicznymi przedsiębiorstwami. Posiada praktyczną, popartą sukcesami wiedzę z zakresu sponsoringu sportowego. W trakcie swojej kariery biznesowej zdobył doświadczenie w kierowaniu dużymi, międzynarodowymi organizacjami gospodarczymi o globalnym zasięgu. Może się też pochwalić doświadczeniem akademickim jako wykładowca zagranicznej uczelni ekonomicznej.

W toku obrad przyjęto protokół z poprzedniego posiedzenia zarządu, oraz sprawozdania działań i decyzji Prezydium Zarządu PZPS w okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu. Przyjęto sprawozdanie finansowe związku za rok 2022, a także podjęto szereg decyzji organizacyjnych, dotyczących Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Delegatów PZPS, zwołanego na 22 czerwca 2023 r.

Rozpatrzono szereg wniosków dotyczących między innymi: rozgrywek i imprez siatkówki oraz siatkówki plażowej w sezonie 2023, regulaminów (w tym wydawania licencji klubowych szczebla centralnego), a także aktualizacji Przepisów Sportowo-Organizacyjnych. Uchwalono także nowy Regulamin Ekwiwalentu za Wyszkolenie PZPS, mający obowiązywać od 1 czerwca 2023 r.

  • 4
  • 0
  • 4
  • 0
  • 1