SPONSORZY GŁÓWNI

Oficjalny Partner Serwisu

Janusz Uznański - Rzecznik Polskiego Związku Piłki Siatkowej, 24 września 2020

Procedura wnioskowania o przełożenie meczu w przypadku kwarantanny lub izolacji w związku z COVID-19

Wydział Rozgrywek Polskiego Związku Piłki Siatkowej, któremu przewodniczy Marcin Weiner,  przygotował szczegółową procedurę wnioskowania o przełożenie meczu z urzędu w rozgrywkach PZPS, w przypadku kwarantanny lub izolacji z powodu zakażania COVID-19 w klubie. Procedura została zaaprobowana przez Zarząd PZPS. Procedura dotyczy rozgrywek I ligi kobiet oraz II-ich lig kobiet i mężczyzn.

Oto szczegóły:

Procedura dotycząca składania wniosku do Wydziału Rozgrywek PZPS o przełożenie meczu z urzędu w rozgrywkach PZPS, w przypadku kwarantanny lub izolacji z powodu zakażania COVID-19 w klubie.

Mecze będą rozgrywane zgodnie z terminarzem jeżeli minimum 10 zawodników/zawodniczek, bez względu na pozycję na boisku, nie będzie poddanych kwarantannie lub izolacji. Dotyczy to wszystkich uprawnionych zawodników/zawodniczek do gry, według stanu na dzień ostatniego rozegranego spotkania przed wystąpieniem kwarantanny lub izolacji. Jeżeli zespół ma mniej niż 10 zawodników/zawodniczek uprawnionych do gry (w powyższym rozumieniu), to mecz zostanie rozegrany zgodnie z terminarzem, jeżeli minimum 8 jest zdolnych do gry, tj. niepoddanych kwarantannie lub izolacji. 

Podstawą do wystąpienia z wnioskiem do Wydziału Rozgrywek PZPS o możliwość przełożenia meczu z urzędu jest przedstawienie przez klub dokumentu potwierdzającego skierowanie zawodników/zawodniczek na kwarantannę lub izolację.

Po zakończeniu kwarantanny lub izolacji zespoły będą miały siedem dni wolnych od meczów, liczonych od zakończenia izolacji lub kwarantanny. W przypadku różnych terminów zakończenia kwarantanny lub izolacji przez poszczególnych zawodników/zawodniczki zespół jest zobowiązany do przystąpienia do spotkania po upływie siedmiu dni od dnia, w którym wymagana liczba zawodników/zawodniczek nie pozostaje na kwarantannie lub izolacji.  

W przypadku przełożenia meczu z urzędu przez Wydział Rozgrywek PZPS klub nie ponosi dodatkowych kosztów – za zmianę terminu meczu oraz dodatkowych 100 zł dla sędziego pierwszego i sędziego drugiego w przypadku rozgrywania meczu w tygodniu.

Po ustaniu kwarantanny lub izolacji kluby zobowiązane są do przesłania w terminie 7 dni proponowanego nowego terminu meczu, uzgodnionego z drużyną przeciwną. Jeśli kluby nie dojdą do porozumienia, to Wydział Rozgrywek PZPS wyznaczy nowy termin meczu, który zostanie rozegrany w okresie maksymalnie 20. dni po zakończeniu okresu ochronnego. Opłata administracyjna za zmianę terminu związaną z kwarantanną lub izolacją nie będzie naliczana.

Dwie ostatnie kolejki 1 rundy fazy zasadniczej muszą zostać rozgrane nie później niż (trzon zespołu będzie weryfikowany zgodnie z Przepisami Sportowo-Organizacyjnym PZPS niezależnie od poniższych ustaleń):

  • I liga kobiet do 15 lutego 2021 roku
  • II liga kobiet do 31 stycznia 2021 roku
  • II liga mężczyzn do 10 stycznia 2021 roku

Mecze 2 rundy  fazy zasadniczej muszą zostać rozegrane nie później niż:

  • I liga kobiet w ustalonym terminie ostatniej kolejki tj. do 17 kwietnia 2021 roku • II liga kobiet do 28 marca 2021 roku
  • II liga mężczyzn do 7 marca 2021 roku

Nierozegrane mecze w ustalonych terminach zostaną zweryfikowane jako walkower dla drużyny przeciwnej. W takim przypadku nie zostanie nałożona kara finansowa i degradacja do rozgrywek wojewódzkich. W przypadku obustronnego walkowera (oba zespoły przebywające na kwarantannie, izolacji, lub w okresie wolnym od meczów przysługującym po zakończeniu kwarantanny lub izolacji), punkty nie będą naliczane.

Turnieje półfinałowe i finałowe o wejście do I ligi kobiet, do I ligi mężczyzn, do II ligi kobiet i do II ligi mężczyzn oraz mecze play off/play out w I lidze kobiet i w II lidze mężczyzn nie będą przekładane. W przypadku nierozegrania, mecze zostaną zweryfikowane jako walkower. Nie będzie dokooptowania zespołów z niższych miejsc. 

Niezależnie od powyższych ustaleń, Wydział Rozgrywek PZPS apeluje do klubów o  wzajemne zrozumienie i przekładanie meczów na dotychczasowych zasadach, za porozumieniem stron.