SPONSORZY GŁÓWNI

Oficjalny Partner Serwisu

16 października 2018

Zasady kwalifikacji olimpijskich w siatkówce #Tokyo2020

Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej (FIVB) potwierdziła System kwalifikacyjny Igrzysk XXXII Olimpiady - Tokio 2020 dla siatkówki halowej, zatwierdzony przez Zarząd FIVB oraz Zarząd Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Oryginalny dokument można znaleźć na stronie FIVB pod linkiem http://www.fivb.org/en/volleyball/FINAL_2018_09_23_Tokyo2020_QualificationSystem_Volleyball_eng.pdf, a poniżej prezentujemy polską wersję dokumentu: 

SYSTEM KWALIFIKACYJNY – IGRZYSKA XXXII OLIMPIADY – TOKIO 2020

Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej (FIVB)

Piłka Siatkowa

A. TURNIEJE (2)

Turniej Mężczyzn (1)

Turniej Kobiet (1)

Turniej z udziałem 12 drużyn

Turniej z udziałem 12 drużyn

B. UDZIAŁ ZAWODNIKÓW:

1. Całkowita liczba zawodników (siatkówka):

Miejsca Kwalifikacyjne

Miejsca dla gospodarzy

Łącznie

Mężczyźni

132 (11 drużyn)

12 (1 drużyna)

144 (12 drużyn)

Kobiety

132 (11 drużyn)

12 (1 drużyna)

144 (12 drużyn)

Łącznie

264 (22 drużyny)

24 (2 drużyny)

288 (24 drużyny)

2. Maksymalna liczba zawodników na jeden Narodowy Komitet Olimpijski:

Udział na Narodowy KOl

Mężczyźni

12 (1 drużyna)

Kobiety

12 (1 drużyna)

Łącznie

24 (2 drużyny)

3. Rodzaj przydziału miejsc:

Wyznaczona liczba miejsc jest przydzielana Narodowemu KOl.

Każdy Narodowy KOl musi, po otrzymaniu rekomendacji od właściwej Narodowej Federacji, wyznaczyć zawodników, zachowując kryteria wyłożone w punkcie C. Kryteria Kwalifikacji Zawodników

C. KRYTERIA KWALIFIKACJI ZAWODNIKÓW:

Wszyscy zawodnicy muszą zastosować się do klauzul obowiązującej Karty Olimpijskiej, wliczając, ale nie ograniczając się do art. 41 (Narodowość Zawodników) i art. 43 (Światowy Kodeks Antydopingowy oraz Kodeks Ruchu Olimpijskiego w zakresie zapobiegania manipulacji zawodami sportowymi). Jedynie zawodnicy stojący się do Karty Olimpijskiej mogą partycypować w Igrzyskach Olimpijskich Tokio 2020.

Wymagania antydopingowe:
FIVB na rejestrację tylko tych zawodników, którzy zostali przebadani w okresie od 29 czerwca 2018 do 29 czerwca 2020 roku.

Dodatkowe kryteria kwalifikacyjne Międzynarodowej Federacji:
By kwalifikować się do udziału w Igrzyskach Olimpijskich Tokio 2020, wszyscy zawodnicy muszą zastosować się do wymagań wyłożonych w art. 1 do 5 Przepisów Sportowych FIVB.

D. ŚCIEŻKA KWALIFIKACYJNA

Narodowe Komitety Olimpijskie, które zechcą wziąć udział w poniższych turniejach kwalifikacyjnych, muszą wypełnić formularz rejestracyjny, dostępny na stronie internetowej FIVB. Formularz należy wypełnić i przekazać z powrotem do FIVB.

24 miejsca (12 miejsc dla mężczyzn i 12 miejsc dla kobiet) do udziału w Igrzyskach Olimpijskich Tokio 2020 są przydzielane w następujący sposób:

MIEJSCA KWALIFIKACYJNE

Turnieje kwalifikacyjne są wymienione w kolejności chronologicznej kwalifikacji.

MĘŻCZYŹNI / KOBIETY

Liczba dostępnych miejsc na każdą z płci

Turnieje kwalifikacyjne

6 drużyn
(72 zawodników)

Interkontynentalne Olimpijskie Turnieje Kwalifikacyjne (IOQT)

Sześć (6) Interkontynentalnych Olimpijskich Turniejów Kwalifikacyjnych, które dobędą się w 2019 r.:

- Jeden (1) w [miejsce i data do potwierdzenia] 

- Jeden (1) w [miejsce i data do potwierdzenia] 

- Jeden (1) w [miejsce i data do potwierdzenia] 

- Jeden (1) w [miejsce i data do potwierdzenia] 

- Jeden (1) w [miejsce i data do potwierdzenia] 

- Jeden (1) w [miejsce i data do potwierdzenia] 

Uczestnicy: Dwadzieścia cztery (24)nie zakwalifikowane do tej pory najwyżej notowane Narodowe Federacje ze światowego rankingu FIVB na dzień 1 stycznia 2019 r.

Format rozgrywek: dwadzieścia cztery (24) drużyny zostaną rozstawione w sześciu (6) grupach po cztery (4) w każdej, przy użyciu systemu serpentynowego.

System serpentynowy jest metodą wykorzystywaną przy organizacji zawodów sportowych, w celu wyznaczenia rozstawionych drużyn i ustalenia ich pozycji w grupach. Drużyny z rankingu, biorące udział w turnieju, zostaną podzielone na grupy według następującego algorytmu:

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Grupa F

Grupa G

1. w rankingu

2. w rankingu

3. w rankingu

4. w rankingu

5. w rankingu

6. w rankingu

12. w rankingu

11. w rankingu

10. w rankingu

9. w rankingu

8. w rankingu

7. w rankingu

13. w rankingu

14. w rankingu

15. w rankingu

16. w rankingu

17. w rankingu

18. w rankingu

24. w rankingu

23. w rankingu

22. w rankingu

21. w rankingu

20. w rankingu

19. w rankingu

Zwycięski zespół każdej z grup zdobędzie jedno (1) miejsce dla swojego Narodowego Komitetu Olimpijskiego.

5 drużyn

Kontynentalne Olimpijskie Turnieje Kwalifikacyjne (COQT) [styczeń 2020]

Odbędzie się pięć (5) Kontynentalnych Olimpijskich Turniejów Kwalifikacyjnych, po jednym w każdej Konfederacji:

Konfederacja

Kontynent

AVC

Azja

CAVB

Afryka

CEV

Europa

CSV

Ameryka Południowa

NORCECA

Ameryka Północna i Środkowa

1. Olimpijski Turniej Kwalifikacyjny AVC (AVC OQT) w [miejsce i data do potwierdzenia] 

2. Olimpijski Turniej Kwalifikacyjny CAVB (CAVB OQT) w [miejsce i data do potwierdzenia] 

3. Olimpijski Turniej Kwalifikacyjny CEV (CEV OQT) w [miejsce i data do potwierdzenia] 

4. Olimpijski Turniej Kwalifikacyjny CSV (CSV OQT) w [miejsce i data do potwierdzenia] 

5. Olimpijski Turniej Kwalifikacyjny NORCECA (NORCECA OQT) w [miejsce i data do potwierdzenia] 

Narodowe Federacje, które zdobyły już jedno (1) miejsce dla swoich Narodowych KOl w  Interkontynentalnym Olimpijskim Turnieju Kwalifikacyjnym, nie będą mogły wziąć udziału w Kontynentalnym Olimpijskim Turnieju Kwalifikacyjnym danej Konfederacji.

Najwyżej notowana Narodowa Federacja z klasyfikacji końcowej każdego z pięciu (5) Kontynentalnych Olimpijskich Turniejów Kwalifikacyjnych (AVC OQT, NORCECA OQT, CEV OQT, CSV OQT, CAVB OQT) zdobędzie jedno (1) miejsce dla swojego Narodowego Komitetu Olimpijskiego.

MIEJSCA DLA GOSPODARZY

Japonia, jako Kraj-Gospodarz, ma zagwarantowane po jednym (1) miejscu (jednej drużynie) na każdą z płci.

E. PROCES POTWIERDZANIA PRZYZNANYCH MIEJSC

Po każdym turnieju kwalifikacyjnym FIVB opublikuje jego wyniki na swojej stronie internetowej (www.fivb.org).

W ciągu siedmiu (7) dni po każdym z turniejów kwalifikacyjnych FIVB powiadomi właściwe Narodowe Komitety Olimpijskie i Narodowe Federacje i przyznanych im miejscach. Narodowy KOl musi w ciągu piętnastu (15) dni pisemnie potwierdzić FIVB chęć wykorzystania przyznanych miejsc, jak opisano w punkcie G. Terminy kwalifikacji. Jeśli potwierdzenie nie wpłynie w ustalonym terminie, przyznane miejsca zostaną relokowane, zgodnie z procedurą wskazaną w punkcie F. Relokacja niewykorzystanych miejsc kwalifikacyjnych.

F. REALOKACJA NIEWYKORZYSTANYCH MIEJSC

RELOKACJA NIEWYKORZYSTANYCH MIEJSC KWALIFIKACYJNYCH

Jeśli przyznane miejsce nie zostanie potwierdzone przez Narodowy KOl w wyznaczonym terminie lub zostanie odrzucone przez Narodowy KOl, miejsce to zostanie przekazane następnemu, najwyżej notowanemu Narodowemu KOl, który nie zakwalifikował się w ramach turnieju, w którym zdobyte zostało dane miejsce kwalifikacyjne.

RELOKACJA NIEWYKORZYSTANYCH MIEJSC DLA GOSPODARZY

Jeśli Kraj-Gospodarz nie wykorzysta przyznanych mu miejsc, zorganizowany zostanie turniej (data do ustalenia), którego zwycięzca zdobędzie jedno (1) miejsce dla swojego Narodowego KOl. Udział w turnieju będą mogły wziąć cztery (4) Narodowe Federacje najwyżej notowane w światowym rankingu FIVB na dzień 1 stycznia 2019 r., które nie zdobyły wcześniej swojej kwalifikacji olimpijskiej.

G. CHRONOLOGIA KWALIFIKACJI

Data

Etap

31 grudnia 2018

Występująca w roli Gospodarza Narodowa Federacja / Narodowy KOl potwierdza wykorzystanie swojego miejsca [Japoński Związek Piłki Siatkowej i Japoński Komitet Olimpijski]

1 stycznia 2019

Ogłoszenie Światowego Rankingu FIVB

2019*

Interkontynentalne Olimpijskie Turnieje Kwalifikacyjne Kobiet (6 turniejów w tym samym czasie)

2019*

Interkontynentalne Olimpijskie Turnieje Kwalifikacyjne Mężczyzn (6 turniejów w tym samym czasie)

styczeń 2020*

Kontynentalne Olimpijskie Turnieje Kwalifikacyjne Kobiet i Mężczyzn (5 turniejów na każdą z płci, do potwierdzenia kontynent po kontynencie)

Maksymalnie 7 dni po zakwalifikowaniu

FIVB powiadamia NKOl/ NF o przyznanych im miejscach

FIVB powiadamia Kraj-Gospodarza o przyznanych mu miejscach

Maksymalnie 15 dni po powiadomieniu przez FIVB

Narodowe KOl potwierdzają FIVB wykorzystanie przyznanych im miejsc

Nie później niż 28 stycznia 2020 (jeden tydzień przed ostatecznym terminem zgłoszeń)

FIVB realokuje wszystkie niewykorzystane miejsca

6 lipca 2020

Ostateczny termin zgłoszeń do Tokio 2020

24 lipca – 9 sierpnia 2020

Igrzyska Olimpijskie Tokio 2020

* do ustalenia