SPONSORZY GŁÓWNI

Oficjalny Partner Serwisu

Janusz Uznański - Rzecznik Polskiego Związku Piłki Siatkowej, 6 grudnia 2016

Podczas wtorkowego posiedzenia Wydziału Dyscypliny PZPS rozpatrywana była podjęta przez Wydział z urzędu sprawa incydentu podczas meczu I ligi mężczyzn pomiędzy SMS Spała a SKS Hajnówka, który rozegrany został 26 listopada 2016 roku.

Podczas wtorkowego posiedzenia Wydziału Dyscypliny PZPS rozpatrywana była podjęta przez Wydział z urzędu sprawa incydentu podczas meczu I ligi mężczyzn pomiędzy SMS Spała a SKS Hajnówka, który rozegrany został 26 listopada 2016 roku.

Członkowie Wydziału zapoznali się z dostarczoną dokumentacją meczową i obejmującym incydent zapisem video przedstawionym przez SMS Spała. Wysłuchano również wyjaśnień i zadawano pytania zawodnikom ze Spały bezpośrednio zaangażowanym w przebieg wydarzeń z 26 listopada 2016 roku oraz Sebastianowi Pawlikowi, trenerowi zespołu SMS.

Po analizie dokumentów, zapisu video, oświadczeń i zeznań Wydział na podstawie §18 ust. 2 pkt 2 w związku z § 16 ust. 1 pkt 2 Przepisów Dyscyplinarnych PZPS postanowił za naganne zachowanie i czynną agresję w dniu 26 listopada 2016 roku w Spale podczas zawodów pomiędzy SMS PZPS Spała a SKS Hajnówka nałożyć:

 - na zawodnika Jakuba Szymańskiego karę okresowego zawieszenia w prawach do uczestnictwa w sześciu kolejnych meczach rozgrywek,

- na zawodnika Damiana Czetowicza karę okresowego zawieszenia w prawach do uczestnictwa w trzech kolejnych meczach rozgrywek,

- na zawodnika Norberta Hubera karę okresowego zawieszenia w prawach do uczestnictwa w dwóch kolejnych meczach rozgrywek

oraz na podstawie tych samych przepisów za naganne, wulgarne i obelżywe zachowanie zawodnika wobec sędziów po zakończeniu zawodów pomiędzy KPS Siedlce a SMS PZPS Spała w dniu 19 listopada 2016 roku nałożyć również:

- karę okresowego zawieszenia w prawach do uczestnictwa w czterech kolejnych meczach rozgrywek.

Wydział Dyscypliny łącząc wymierzone kary nałożył na Norberta Hubera karę łączną okresowego zawieszenia w prawach do uczestnictwa w sześciu kolejnych meczach rozgrywek.

Ukaranym przysługuje prawo odwołania od decyzji Wydziału Dyscypliny do Sądu Odwoławczego PZPS.

Wydział Dyscypliny będzie wnioskować do Zarządu Polskiego Związku Piłki Siatkowej o przeprowadzenie dla uczniów Szkoły Mistrzostwa Sportowego PZPS zajęć wychowawczych i szkoleń z zakresu przepisów gry.