SPONSORZY GŁÓWNI

Oficjalny Partner Serwisu

13 października 2013

Z okazji Święta Edukacji Narodowej Prezes PZPS, Mirosław Przedpełski i Szef Siatkarskich Ośrodków Szkolnych, Waldemar Wspaniały wystosowali specjalne życzenia do Nauczycieli, Pedagogów, Trenerów, Wychowawców i Dyrekcji Szkół realizujących Program Siatkarskich Ośrodków Szkolnych.

Warszawa, 14.10.2013 r.

Nauczyciele, Pedagodzy, Trenerzy, Wychowawcy, Dyrekcje Szkół                                                                                                                                                                                       

Siatkarskich Ośrodków Szkolnych

 

Szanowni Państwo!

 

Z okazji Święta Edukacji Narodowej, w imieniu Polskiego Związku Piłki Siatkowej składamy Państwu serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności zawodowej i osobistej.

PZPS współpracuje z Gronami Pedagogicznymi od wielu lat i tę współpracę bardzo sobie ceni. Jednak od roku szkolnego 2012/2013 zakres naszych wzajemnych relacji znacznie się poszerzył. Uruchomienie Siatkarskich Ośrodków Szkolnych w ramach Programu Upowszechniania Sportu wśród Dzieci i Młodzieży w zakresie piłki siatkowej, wspólnie wykreowanego i wdrożonego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Polski Związek Piłki Siatkowej sprawiło, że jesteśmy bardzo blisko Państwa problemów i sukcesów.

W ramach Siatkarskich Ośrodków Szkolnych trudów, ale i piękna sportu doświadcza blisko 4,5 tysiąca dziewcząt i chłopców poddanych profesjonalnej opiece ponad 300 nauczycieli, instruktorów i trenerów, w 136 szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Niewątpliwy sukces Programu i Siatkarskich Ośrodków Szkolnych jest Państwa absolutnym udziałem. W sposób znakomity przekazujecie młodemu pokoleniu swoją pasję do sportu, dbając jednocześnie o właściwy rozwój intelektualny i duchowy. Wychowanie poprzez sport jest jedną z najefektywniejszych form kształtowania osobowości. Sport uczy cierpliwości, rzetelności, uczciwości przestrzegania zasad fair-play.

Siatkówka, jako gra wybitnie zespołowa dodatkowo gwarantuje pozyskanie umiejętności współpracy, współdziałania i odpowiedzialności za innych.

Dziękujemy Państwu za konsekwentne przekazywanie młodzieży tych fundamentalnych wartości. 

Dziękujemy także Nauczycielom innych przedmiotów, Pedagogom, Wychowawcom oraz Dyrekcjom placówek za wsparcie, przychylność a czasami wyrozumiałość wobec młodych sportowców.  Zdajemy sobie sprawę z tego, że godzenie nauki ze sportem nie zawsze przebiega harmonijnie. Życzymy i Państwu i sobie byście byli z nich dumni, i jako ze sportowców, i jako z ludzi.

„Każdy rodzaj sportu niesie ze sobą bogaty skarbiec wartości. Ćwiczenie uwagi, kształcenie woli, wytrwałości, odpowiedzialności, znoszenie trudu i niewygód, duch wyrzeczenia i solidarności, wierność obowiązkom – to wszystko należy do cnót sportowca” – powiedział przedwcześnie zmarły siatkarz reprezentacji Polski, Arkadiusz Gołaś.

Mamy pełne przekonanie, że te słowa znakomitego sportowca są najtrafniejszą definicją Państwa roli i znaczenia w procesie edukacji i wychowania młodych pokoleń. Państwa praca ma wymiar wieloraki i wielopłaszczyznowy, dalece wykraczając poza obszar sportu.

Raz jeszcze dziękujemy za dotychczasowy wkład w rozwój Polskiej Siatkówki i prosimy jednocześnie o dalsze pełne pasji zaangażowanie. Jesteśmy dumni, że możemy wspierać Państwa w procesie kształtowania dzieci i młodzieży.

 

Mirosław Przedpełski                                                                              Waldemar Wspaniały

Prezes                                                                                                  Szef

Polski Związek Piłki Siatkowej                                                                  Siatkarskie Ośrodki Szkolne