SPONSORZY GŁÓWNI

Oficjalny Partner Serwisu

Janusz Uznański - Rzecznik Polskiego Związku Piłki Siatkowej, fot. Piotr Sumara, 9 marca 2021

Dodatkowe wsparcie dla klubów młodzieżowych

Zarząd Polskiego Związku Piłki Siatkowej na wniosek Wydziałów do spraw Młodzieży i Trenerskiego podjął decyzję o dodatkowym wsparciu finansowym. Ta decyzja podyktowana jest okolicznościami związanymi z pandemią koronawirusa, które ograniczyły możliwości klubów stanowiących podstawy piramidy szkoleniowej Polskiej Siatkówki.

Wsparcie zawiera pomoc materialną dla klubów młodzieżowych w Polsce, które zakwalifikują się do rozgrywek szczebla centralnego w sezonie 2020/2021 w kategoriach Młodziczka/ Młodzik, Kadetka/Kadet, Juniorka/Junior.

– Jako Zarząd zdajemy sobie sprawę z tego, że kluby prowadzące prace z młodzieżą są kluczowym elementem systemu szkolenia i wymagają szczególnej troski w związku z licznymi obostrzeniami wynikającymi walki z pandemią. Ta absolutnie obecnie konieczna potrzeba wsparcia naszych fundamentów nie wzbudziła, żadnych wątpliwości członków Zarządu, którzy byli jednogłośni – mówi Jacek Kasprzyk – Prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej. – W tym szczególnym czasie dowodzimy, że nasze środowisko jest bardzo solidarne i zgodne. Przypomnę, że jeszcze w ubiegłym roku podjęliśmy kompleksowe rozwiązania mające wspomóc kluby występujące w rozgrywkach centralnych, a dokładniej 1. ligi kobiet i 2. lig kobiet i mężczyzn. Dzięki temu, mimo złożonych warunków udaje się nam w miarę sprawnie prowadzić ligową rywalizację: tak seniorską, jak i młodzieżową. Ważna jest dla nas kondycja całej struktury Polskiej Siatkówki: reprezentacji narodowych, klubów seniorskich oraz młodzieżowych – dodaje Prezes PZPS.

Szczegóły wsparcia klubów młodzieżowych przez Polski Związek Piłki Siatkowej:

WSPARCIE KLUBÓW MŁODZIEŻOWYCH W SEZONIE 2020/2021 PRZEZ POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI SIATKOWEJ

Rozwiązanie zawiera pomoc finansową dla klubów młodzieżowych w Polsce, które zakwalifikują się do rozgrywek szczebla centralnego w sezonie 2020/2021 w kategoriach Młodziczka/ Młodzik, Kadetka/Kadet, Juniorka/Junior.

Każdy klub , który uzyska awans do 1/2 Mistrzostw Polski (Półfinał MP) uzyska dofinansowanie z PZPS w wysokości 1.000 zł

Młodziczki          - 16 zespołów x 1.000 zł  = 16.000 zł

Młodzicy             - 16 zespołów x 1.000 zł  = 16.000 zł

--------------------------------------------------------------------

Kategoria Młodziczka/Młodzik = 32.000 zł

 

Kadetki                - 16 zespołów x 1.000 zł  = 16.000 zł

Kadeci                 - 16 zespołów x 1.000 zł  = 16.000 zł

-----------------------------------------------------------------------

 

Kategoria Kadetka/Kadet = 32.000 zł

Juniorki                - 16 zespołów x 1.000 zł  = 16.000 zł

Juniorzy               - 16 zespołów x 1.000 zł  = 16.000 zł

------------------------------------------------------------------------

Kategoria Juniorka /Junior = 32.000 zł

==========================================

Razem: 96.000 zł       

         

Każdy klub, który uzyska awans do Turnieju Finałowego Mistrzostw Polski uzyska dofinansowanie z PZPS w wysokości 2.000 zł

Młodziczki          - 8 zespołów x 2.000 zł  = 16.000 zł  (do sezonu 2019/20 było po 1.000)

Młodzicy             - 8 zespołów x 2.000 zł  = 16.000 zł  (do sezonu 2019/20 było po 1.000)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kategoria Młodziczka/Młodzik = 32.000 zł

 

Kadetki                - 8 zespołów x 2.000 zł  = 16.000 zł

Kadeci                 - 8 zespołów x 2.000 zł  = 16.000 zł

----------------------------------------------------------------------

 

Kategoria Kadetka/Kadet = 32.000 zł

Juniorki                - 8 zespołów x 2.000 zł  = 16.000 zł

Juniorzy               - 8 zespołów x 2.000 zł  = 16.000 zł

----------------------------------------------------------------------

Kategoria Juniorka /Junior = 32.000 zł

Razem:     96.000 zł

 

Wsparcie PZPS na sezon rozgrywkowy 2020/21 będzie wynosiło 192.000 zł tj. 96.000 zł za ½ Mistrzostw Polski we wszystkich kategoriach oraz 96.000 zł za Turnieje Finałowe we wszystkich kategoriach.

Wsparcie dodatkowe dla PZPS na sezon 2020/2021 wyniesie:

96.000 zł za ½ Mistrzostw Polski we wszystkich kategoriach rozgrywkowych

16.000 zł dla zespołów Młodziczek / Młodzików jako wyrównanie do kwoty wsparcia do 2.000 zł podczas udziału w Turniejach Finałowych Mistrzostw Polski tych kategorii. (zgodnie z wnioskiem Wydziału ds. Młodzieży PZPS)  

Razem: 112.000 zł na sezon 2020/21 – dodatkowa kwota wsparcia

Środki finansowe na Turnieje Finałowe Mistrzostw Polski były w poprzednich edycjach tych rozgrywek zabezpieczone i ujęte w preliminarzach budżetowych PZPS , tak więc nie byłyby one zwiększeniem wydatkowanego wsparcia. Jedynie w Kategoriach Młodziczka / Młodzik jest propozycja aby zwiększyć dofinansowanie z 1.000 zł do 2.000 z tak jak to jest w kategoriach Kadetka/ Kadet i Juniorka/ Junior.

W związku z propozycją Wydziału ds. Młodzieży (propozycja Wydz. ds. Młodzieży o wydłużeniu terminu rozgrywania Turniejów Finałowych Mistrzostw Polski Młodziczek/Młodzików z  3 dni do 4 dni (czwartek-niedziela), proponowana kwota wsparcia dla klubów powinna wynosić po 2.000 zł dla każdego Klubu. Kwota powyższa jest zatwierdzona jako stała od sezonu 2020/21  w związku z decyzją o wydłużeniu terminu rozgrywania Turnieju Finałowego Mistrzostw Polski w kategorii Młodziczek i Młodzików.

Po wykonaniu kalkulacji dotyczących wszystkich kategorii wiekowych, na każdym etapie rozgrywek o Młodzieżowe Mistrzostwo Polski kwota wparcia i pomocy dla klubów młodzieżowych na sezon 2020/2021 wynosi:

Kategoria Młodziczka / Młodzik                  = 64.000 zł

Kategoria Kadetka / Kadet                         = 64.000 zł

Kategoria Juniorka / Junior                        = 64.000 zł

----------------------------------------------------------------------

Razem: 192.000 zł    

Wsparciem i pomocą Polskiego Związku Piłki Siatkowej zostanie objętych 96 klubów młodzieżowych w Polsce, które zagrają w ½ Mistrzostw Polski oraz 48 klubów grających w Turniejach Finałowych Mistrzostw Polski.

                                                                                                                            

  • 12
  • 10
  • 29
  • 2
  • 1