SPONSORZY GŁÓWNI

Oficjalny Partner Serwisu

PZPS, 13 kwietnia 2021

Decyzja PZPS

Polski Związek Piłki Siatkowej podjął decyzję o zawieszeniu w obowiązkach służbowych pracownika PZPS Pana Eugeniusza Andrejuka w związku z prywatnym komentarzem w dyskusji  na Facebooku, który wzbudził wiele emocji. Zawieszenie trwać będzie do czasu wyjaśnienia okoliczności i autorstwa wskazanego komentarza.

Jednocześnie Polski Związek Piłki Siatkowej potępia wszelkie formy ksenofobii i nacjonalizmu, czego dowodem są odpowiednie zapisy Kodeksu Etyki i Postępowania PZPS, to jest: „We wszystkich podejmowanych działaniach kierujemy się poszanowaniem godności  ludzkiej. Akceptujemy prawo każdej osoby do posiadania odmiennych  poglądów. Unikamy wszelkich zachowań, które mogłyby naruszyć godność drugiej osoby. Szanujemy różnorodność płci, narodowości, ras, wieku, wyznań religijnych, orientacji seksualnych oraz wszelkich innych cech”.

Polski Związek Piłki Siatkowej w filozofii swego działania nakierowany jest na dostarczanie wyłącznie pozytywnych emocji. Wszelkie przejawy tworzenia emocji negatywnych są w naszym środowisku nietolerowane.

Do czasu zakończenia czynności wyjaśniających związanych ze sprawą PZPS nie będzie komentować powyższej kwestii.

  • 44
  • 3
  • 17
  • 2
  • 1
Październik 2021
PN WT ŚR CZ PT SO ND
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31