SPONSORZY GŁÓWNI

Oficjalny Partner Serwisu

Mariusz Frąckowiak – członek Zarządu WZPS ds. kontaktów medialnych, JU, 12 stycznia 2021

Wielkopolski Związek Piłki Siatkowej pomaga klubom!

Rok 2020 zapamiętamy przede wszystkim jako światowy kryzys, związany z pandemią koronawirusa wywołującego chorobę COVID-19. Pojawił się on we wszystkich dziedzinach naszego życia, nie omijając także sportu, w tym naszej ukochanej  dyscypliny – piłki siatkowej.

Dlatego – mając na uwadze nadal panującą sytuację w kraju związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 i jego negatywnym wpływem na szeroko rozumianą gospodarkę – WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK PIŁKI SIATKOWEJ (jako jeden z pierwszych w Polsce!) przygotował dla klubów – członków WZPS pomoc finansową, która rozpocznie swoje funkcjonowanie w pierwszym kwartale tego roku. Będzie ona polegała na dofinansowaniu kosztów obsługi sędziowskiej na zawodach organizowanych przez zrzeszone kluby w WZPS.

Zgodnie z Uchwałą Zarządu nr 77 z 26.11.2020 r. i zatwierdzonym Regulaminem, każdy klub zrzeszony w Wielkopolskim Związku Piłki Siatkowej i uczestniczący w sezonie 2020/2021
w rozgrywkach organizowanych przez WZPS lub PZPS, ma prawo wystąpić do WZPS o zwrot kosztów związanych z obsługą sędziowską danej kategorii rozgrywek, której był gospodarzem. Zwrot kosztów, w przypadku klubów uczestniczących w rozgrywkach PZPS, dotyczy wyłącznie obsady sędziowskiej pomocniczej (sekretarz i sędziowie liniowi). Zwrot kosztów będzie przysługiwał za zawody rozegrane w okresie od 2 stycznia do 31 marca 2021 r.
W przypadku nie rozegrania przez dany klub w przedmiotowym okresie zawodów w roli gospodarza, za który przysługuje zwrot kosztów sędziowskich, taki klub ma prawo wystąpić
o zwrot za zawody z okresu 2020 roku. Zwrot kosztów nastąpi wyłącznie na podstawie prawidłowo wystawionej refaktury za obsługę sędziowską danych zawodów, złożoną do WZPS w nieprzekraczalnym terminie do 15 kwietnia 2021 roku. Klub, który uczestniczy
w rozgrywkach w różnych kategoriach, w pierwszej kolejności musi wykorzystać należny zwrot przysługujący za obsługę sędziowską w każdej z tych kategorii, zanim powtórzy ponownie daną kategorię rozgrywkową. Klubowi, który według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. posiada zadłużenie w stosunku do Wielkopolskiego Związku Piłki Siatkowej lub jego członków (innych klubów, sędziów itp.), nie przysługuje przedmiotowe wsparcie finansowe ze strony WZPS. 

Oto zasady wsparcia finansowego przysługującego klubom zrzeszonym w WZPS:

  • każdy klub uczestniczący wyłącznie w rozgrywkach seniorskich, ma prawo do dwukrotnego wystąpienia do WZPS o zwrot kosztów obsługi sędziowskiej,
  • każdy klub uczestniczący w rozgrywkach młodzieżowych, ma prawo do trzykrotnego wystąpienia do WZPS o zwrot kosztów obsługi sędziowskiej,
  • klub, który w sezonie 2020/2021 zgłosił do rozgrywek więcej niż 5 zespołów, ma prawo dodatkowego wystąpienia do WZPS o zwrot kosztów obsługi sędziowskiej,
  • klub, którego zespół w sezonie 2019/2020 uczestniczył w finałach MMP, ma prawo dodatkowego wystąpienia do WZPS o zwrot kosztów obsługi sędziowskiej.

Jako ludzie sportu, zahartowani w boju nie poddaliśmy się. Realizujemy, pomimo różnych trudności oraz nowych, niespotykanych dotychczas wyzwań, nasze zadania związane z organizowaniem i propagowaniem piłki siatkowej we wszystkich jej formach. Razem łatwiej pokonamy COVID-19!” – napisał w swoim noworocznym liście do prezesów klubów, trenerów, działaczy i przyjaciół Wielkopolskiej Siatkówki, Prezes Wielkopolskiego Związku Piłki Siatkowej Jacek Broński.

Brawo - jesteśmy przekonani, że na podobną pomoc liczą kluby sportowe w całej Polsce!

Przypominamy jedocześnie, że Zarząd Polskiego Związku Piłki Siatkowej, wiosną ubiegłego roku, w trudnym czasie pandemii wyszedł naprzeciw klubom I i II Ligi i zdecydował o rozwiązaniach korzystnych dla klubów i łagodzących ekonomiczne skutki COVID-19. 

W nowych regulacjach na sezon 2020/2021 znalazły się zapisy dotyczące kosztów ponoszonych przez kluby oraz części zobowiązań finansowych, które teraz zostaną pokryte przez Związek.

PZPS postanowił obniżyć opłaty zgłoszeniowe do rozgrywek na sezon 2020/2021 oraz opłaty administracyjne za potwierdzenie ważności licencji. Tym samym opłaty wnoszone przez kluby szczebla centralnego zmaleją od 25 do nawet 50%.

Ponadto Zarząd Związku postanowił pokryć koszty delegacji sędziowskich sędziego pierwszego i sędziego drugiego we wszystkich meczach I rundy fazy zasadniczej w rozgrywkach seniorskich na szczeblu centralnym zarządzanych przez PZPS (tj. I Ligi Kobiet, II Ligi Kobiet oraz II Ligi Mężczyzn). Co więcej, utrzymana została decyzja o opłaceniu przez PZPS sędziów głównych/kwalifikatorów w całym sezonie rozgrywkowym 2020/2021 w II Lidze Kobiet i II Lidze Mężczyzn.

– Chcemy razem tworzyć naszą dyscyplinę, zapewnić optymalne warunki rywalizacji na wysokim poziomie sportowym i pomóc w tym trudnym czasie naszym klubom. Przeciwko COVID-19 i zawsze jesteśmy jedną drużyną – mówił wówczas Jacek Kasprzyk – Prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej.

Wszystkie dokumenty dotyczące sezonu w tej kwestii można znaleźć tutaj: https://www.pzps.pl/pl/rozgrywki/informacje/regulaminy-i-przepisy

  • 2
  • 2
  • 9
  • 0
  • 0
Styczeń 2021
PN WT ŚR CZ PT SO ND
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31