SPONSORZY GŁÓWNI

Oficjalny Partner Serwisu

Marek Bykowski/ fot. Marek Bykowski, 23 września 2013

Pierwsze dni jesieni nauczyciele i koordynatorzy Siatkarskich Ośrodków Szkolnych spędzili w beskidzkim Szczyrku. Centrum Kongresów i Rekreacji „Orle Gniazdo” w dniach 22 i 23 września udzieliło gościny szkoleniowcom pracującym przy projekcie.

Pierwsze dni jesieni nauczyciele i koordynatorzy Siatkarskich Ośrodków Szkolnych spędzili   w beskidzkim Szczyrku.  Centrum Kongresów i Rekreacji „Orle Gniazdo” w dniach 22 i 23 września udzieliło gościny szkoleniowcom pracującym przy projekcie.

Waldemar Wspaniały, szef projektu na powitanie uczestników podziękował za duży trud włożony w jego realizację  w roku szkolnym 2012/ 2013. Specjalne słowa powitania skierował do nowych nauczycieli w programie, do którego przystąpiło prawie 100 kolejnych wychowawców siatkarskiej młodzieży, a ich łączna liczba przekroczyła ponad 300 osób.

W zajęciach siatkarskich od 1 września uczestniczy prawie 2000 nowych uczniów                        w pierwszych klasach w 136 szkołach gimnazjalnych i ponadgimanzjalnych. W większości szkół program jest realizowany na wszystkich trzech poziomach nauczania. Pełna obsada klas przewidzianych do uczestnictwa w projekcie osiągnięta zostanie we wrześniu 2014 roku, kiedy to około 6500 dziewcząt i chłopców doskonalić będzie swoje talenty przez przeszkolonych nauczycieli.

Na konferencji w Szczyrku wśród omawianych tematów nie zabrakło takich jak: motoryka młodego siatkarza i jej aspekt psychologiczny, akademie mini siatkówki, tworzenie filmów szkoleniowych czy system raportowania. Kolejne, tym razem regionalne konferencje szkoleniowe planowane w grudniu poświęcone będą praktycznym zajęciom związanym z treningiem w oparciu o zunifikowany program szkolenia.